DNVGL.no

Kurs i Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV GL arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet. Kursene egner seg for virksomheter innen de fleste bransjer.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer

Head of Sections and Training

Har du spørsmål om våre kurs?

Kontakt oss her