DNVGL.no

Kurs i Sjømat og mattrygghet

Kompetanse er et av de første stegene mot en systematisk tilnærming for å ivareta aspekter innen sikkerhet og bærekraft ved produksjon av sjømat og næringsmidler. Våre kurs innen sjømat og næringsmiddel hjelper deg til å forstå kravene i de ulike standardene og gir en innføring i hvordan du kan bygge og ivareta dine styringssystemer.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer Lin Jacobsen Hammer
Head of Sections, Training and Person Certification

Har du spørsmål om et av kursene?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
FSSC22000