DNVGL.no

Regnskapsloven – statusanalyse for rapportering av samfunnsansvar

Regnskapsloven stiller utvidete krav til rapportering av samfunnsansvar. Alle store virksomheter må dokumentere sitt arbeid. DNV GLs statusanalyse hjelper deg å se hvordan din virksomhet møter lovkravet, og gir praktiske råd om prioriterte tiltak.

Kontakt oss

Maria Gjølberg Maria Gjølberg
Principal Consultant

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
Ny norsk regnskapslov

Hvilke krav i regnskapsloven må du møte? 

Store virksomheter er pålagt å informere om hvordan de integrerer hensynet til følgende tema i sin daglige drift og langsiktige strategi:

• Menneskerettigheter

• Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

• Ytre miljø

• Korrupsjon

Du må spesifikt opplyse om hvilke styrende dokumenter og prosesser rundt til disse temaene som er etablert, samt vurdere oppnådde resultater. Dersom din virksomhet ikke har rapportert på samfunnsansvar tidligere, medfører dette nye utfordringer. 

Hva er DNV GLs svar på utfordringene?

Vi analyserer din virksomhets status ift. å møte kravene i regnskapsloven. Gjennomgangen består av:

• Forarbeid: Statusanalysen innledes med en introduksjonssamtale mellom DNV GL og virksomhetens rapporteringsansvarlig der man kartlegger eksisterende informasjon og dokumentasjon. 

• Halv dags workshop: For nøkkelpersoner knyttet til bedriftens rapportering innen samfunnsansvar. DNV GL gir sin vurdering av virksomhetens eksisterende dokumentasjon opp mot kravene i Regnskapsloven, virksomhetens representanter kommer med sine innspill og erfaringer, og det diskuteres prioriterte tiltak for å besvare rapporteringskravet. 

• Rapportering: DNV GL oppsummerer funn i statusanalysen, fra diskusjonen i workshopen og gir en prioritert liste med konkrete tiltak basert erfaringer/best practice og bedriftens egne behov.

Hva er resultatet av DNV GLs leveranser? 

Vi legger vekt på at virksomheten etter statusanalysen skal ha fått et godt bilde av hvilke områder som bør forbedres basert på selve lovkravet, men også ut fra hva som er forretningsmessig gode løsninger for den enkelte virksomhet. DNV GLs statusanalyse gir deg:

• En vurdering av hvordan virksomheten står i forhold til lovkravet

• Innspill til prioritering av tiltak frem mot rapportering

• Grunnlag for å fokusere på de rette områdene

• Mer effektiv intern ressursbruk 

Hvilke ressurser får du tilgang til hos DNV GL?

DNV GL har ekspertteam innen bærekraftsrapportering i både i Norge og internasjonalt med omfattende erfaring fra alle typer rapporteringsprosjekt. Du får samarbeide med eksperter som har:

• Lang praktisk erfaring innen en rekke ulike rapporteringsstandarder som GRI, GHG, CDP, DJSI, samt norske og internasjonale juridiske rapporteringskrav

• Erfaring fra kvalitativ og kvantitativ analyse, kommunikasjon, strategi og interessentdialog

• Solid forståelse av trender i mediebildet og juridisk utvikling

• Bred kjennskap til ulike bransjers behov og utfordringer

• Metodeverk, programvare og praktisk systemstøtte til rapportering

• Kompetanse til å utføre verifikasjon mot ulike rapporteringsstandarder, som AA1000, og GRI

• God forretningsmessig forståelse og praktisk tilnærming