DNVGL.no

Rekrutteringspersonell

Group of young people gathered around an iPad

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

​Bidra til en en profesjonell rekrutteringsprosess for kunde og kandidat – bli sertifisert rekrutterer!

En god rekrutteringsprosess bidrar til økt treffsikkerhet og mer objektive valg og sikrer suksess for kandidat og kunde. En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og i verste fall dårlig rykte. Sørg for at du har den kompetansen som trengs for å bidra til at rett person havner på rett sted og dermed bidrar til vekst for dine kunder. 

Sertifiseringsordningen for rekrutterere ble opprettet i 2011 og i det er i dag over 480 sertifiserte rekrutterere, som daglig bidrar til at kandidater og kunder opplever gode og rettferdige rekrutteringsprosesser. 

Hva må til for å bli sertifisert rekrutterer?

DNV GLs standard for rekrutteringspersonell setter kravene til sertifiserte rekrutterere og til sertifiseringen som vi i DNV GL utfører som tredjepart.

Dette må du gjøre for å bli sertifisert rekrutterer:

  • Søke på ordningen
  • Dokumentere minimum ett års erfaring med rekruttering enten operativt eller strategisk eller dokumentere fullført kursopplegg godkjent av DNV GL
  • Gjennomført og bestått eksamen 

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert rekrutterer? 

Som sertifisert rekrutterer vil du årlig rapportere på følgende punkter:
  • At du vedlikeholder den kompetansen du har
  • At du er oppdatert på ny kunnskap innen fagområdet
  • At du har administrert eller veiledet på minst 10 rekrutteringsprosesser årlig
  • Eventuelle klager du har fått i løpet av kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 31. desember gjeldende år. Du leverer din første årlige rapport innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. 

Eksamensdatoer

Online: Du har mulighet for å gjennomføre eksamen online fra hjemmekontoret på valgfri dato - meld fra i søknadsskjemaet.

Fysisk: DNV GL holder også eksamen på Høvik 24 juni, 19 august, 23 september, 21 oktober, 25 november og 16 desember. Holder du til et annet sted i landet, kan du avlegge eksamen ved et av våre samarbeidsbiblioteker på valgfri dato. Du får en oversikt over disse ved påmelding, og kan avtale tid og dato i samarbeid med biblioteket når du har mottatt en bekreftelse fra oss. Vi avholder også gjerne bedriftsinterne eksamener; er dere fem eller flere, er dette kostnadsfritt. Ta kontakt for mer informasjon. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er 7 dager før eksamensdato.

Kontakt oss

Anita Mari Hansen

Anita Mari Hansen

Service Responsible

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: