DNVGL.no

Sertifisering av sveisere, loddere og sveiseoperatører

Welding

Kontakt oss

Tor Arne Hjemås

Tor Arne Hjemås

Servise Responsible Welding

Telefon: +47 976 43 411

Informasjonsbrev til sveisere og loddere

Last ned

I de fleste kravdokumenter for sveiste konstruksjoner og utstyr er kravet om at sveisere, loddere og sveiseoperatører skal ha gyldig sertifikat, relevant for arbeidet.

DNV GL tilbyr i dag akkreditert sertifisering (ISO 17024) i henhold til følgende standarder: 
  • NS-EN 13585 - Godkjenning av loddere. Hardlodding
  • NS-EN ISO 9606 - Godkjenning av sveisere. Smeltesveising 
  • Del 1: Stål 
  • Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer 
  • Del 3: Kobber og kobberlegeringer 
  • Del 4: Nikkel og nikkellegeringer 
  • Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
  • NS-EN ISO 14732 - Sveiseteknisk personell. Godkjenning av sveiseoperatører for smeltesveising og maskinstillere for motstandssveising ved fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer

Slik sertifisering utføres ved femten DNV GL-kontorer i Norge.

Informasjon til publikum

All dokumentasjon til en sertifisert person blir lagret hos sertifiseringsorganet (DNV GL). Ved skriftlig henvendelse kan sertifiseringsorganet opplyse om en sertifisert sveiser/lodder eller sveiseoperatør innehar et gyldig godkjent sertifikat.

Erklæring om uavhengighet og upartiskhet

DNV GLs godkjente eksaminatorer forstår prinsippet om å være upartiske, og vi har rutiner for interessekonflikter som sikrer at sertifisering av personell blir utført på en objektiv måte.


Q3WEB.net

Kontakt oss

Tor Arne Hjemås

Tor Arne Hjemås

Servise Responsible Welding

Telefon: +47 976 43 411

Informasjonsbrev til sveisere og loddere

Last ned

Relatert service som kan være av interesse: