DNVGL.no

Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering

The Low Voltage Directive (LVD)

Bidra til et tryggere boligsalg både for kjøper og selger – bli sertifisert takstmann!

I mange boligsalg fører uenighet om boligens feil og mangler til konflikter mellom kjøper og selger. Som sertifisert takstmann vil du bidra til å sikre en mer konsistent boligsalgsrapport og dermed skape større trygghet både for kjøper og selger. Sertifiseringsordningen for takstmenn ble etablert i 2006, og ca. 200 sertifiserte takstmenn bidrar daglig til mer nøytral og riktig rapportering for boliger i Norge. 

Hva skal til for å bli en sertifisert takstmann?

Sertifiseringen utføres av oss i DNV GL som uavhengig 3. part. Vi ivaretar ordningen for Sertifiseringsrådet for Takstpersonell i Norge, SETA, som har det faglige ansvaret for opprettholdelse og utvikling av ordningen.


Dette er kravene som du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

 • Innsendt søknad
 • Fagbrev
 • Gjennomført x antall boligsalgsrapporter
 • Gjennomført forkurs
 • Gjennomført og bestått elektronisk eksamen
 • Betalt eksamensavgift
Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat. Du vil samtidig bli registrert i vårt register over sertifiserte takstmenn i Norge. Du vil også få muligheten til å bruke sertifiseringsmerket for ordningen, slik at du får markedsført deg som sertifisert takstmann.


Hva kreves av meg når jeg er sertifisert takstmann?


Som sertifisert takstmann vil du årlig rapportere på følgende punkter:
 • Oppdatert kunnskap
 • Gjennomføring av takstrapporter inkl. boligsalgsrapporter
 • Gjennomførte oppdrag
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret
 • Betaling av årlig avgift

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 31. desember gjeldende år. Du leverer din første årlige rapport innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.

Kontakt oss

Kristin Morisbak

Kristin Morisbak

Group Leader PEC Norway

Ønsker du å søke om sertifisering eller resertifisering?

Søknadsskjema

Relatert service som kan være av interesse: