DNVGL.no

Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering

Bidra til et tryggere boligsalg både for kjøper og selger – bli sertifisert takstmann!

Kontakt oss

Susanne Reinset Giske Susanne Reinset Giske
Service Responsible
Send e-post

Ønsker du å søke om sertifisering?

Søknadsskjema
SHARE:
PRINT:
The Low Voltage Directive (LVD)
I mange boligsalg fører uenighet om boligens feil og mangler til konflikter mellom kjøper og selger. Som sertifisert takstmann vil du bidra til å sikre en mer konsistent boligsalgsrapport og dermed skape større trygghet både for kjøper og selger. Sertifiseringsordningen for takstmenn ble etablert i 2006, og over 570 sertifiserte takstmenn bidrar daglig til mer nøytral og riktig rapportering for boliger i Norge. 

Hva skal til for å bli en sertifisert takstmann?

Sertifiseringen utføres av oss i DNV GL som uavhengig 3. part. Vi ivaretar ordningen for Sertifiseringsrådet for Takstpersonell i Norge, SETA, som har det faglige ansvaret for opprettholdelse og utvikling av ordningen.


Dette er kravene som du må oppfylle før du kan få ditt personlige sertifikat:

 • Innsendt søknad
 • Fagbrev
 • Gjennomført x antall boligsalgsrapporter
 • Gjennomført forkurs
 • Gjennomført og bestått elektronisk eksamen
 • Betalt eksamensavgift
Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat. Du vil samtidig bli registrert i vårt register over sertifiserte takstmenn i Norge. Du vil også få muligheten til å bruke sertifiseringsmerket for ordningen, slik at du får markedsført deg som sertifisert takstmann.


Hva kreves av meg når jeg er sertifisert takstmann?


Som sertifisert takstmann vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Oppdatert kunnskap
 • Gjennomføring av takstrapporter inkl. boligsalgsrapporter
 • Gjennomførte oppdrag
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret
 • Betaling av årlig avgift

Sertifikatinnehaveren skal bekrefte at kravene er fulgt ved å fylle ut en årlig rapport som sendes til sertifiseringsorganet. Sertifikatholder skal i den årlige rapporten dokumentere at minimum ti takstrapporter (hvorav minst fem er boligsalgsrapporter) er utført i løpet av kalenderåret. Oppdragene dokumenters ved en sporbar liste over alle oppdragene som er utført. 

Årlig rapport skal leveres inn til DNV GL innen årskifte hvert år. Første årlige rapport skal leveres innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år. 

For å kunne dokumentere kvaliteten på sertifikatinnehaveren, skal boligsalgsrapporter være tilgjengelig for stikkprøvekontroll av sertifiseringsorganet. DNV GL gir retningslinjer for gjennomføring av stikkprøvekontroller. Alle rapporter som blir underlagt kontroll, blir slettet/makulert etter vurdering. Kontrollen foretas av revisorer utpekt av DNV GL.