DNVGL.no

Statens eierskapsmelding

Statseide selskap opplever at departementene har en langt mer aktiv oppfølging av samfunnsansvar enn tidligere. Selskapene må kunne redegjøre for oppfølging av etiske retningslinjer, arbeidsforhold, miljø- og anti-korrupsjonsarbeid i eget selskap samt i leverandørkjeden.

Kontakt oss

Maria Gjølberg Maria Gjølberg
Principal Consultant

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
Sustainable reporting

Vår erfaring er at mange synes rapporteringen i eierdialogmøtene er krevende. Hva er egentlig regjeringens krav og hvilke er relevante for eget foretak? Hva anses som god praksis i egen bransje, og hvordan ligger man an i forhold til kravene? Hvordan skal dette dokumenteres og på hvilket nivå?

DNV GL har lang erfaring i å gjøre slike vurderinger og har det siste året hjulpet ledelsen i flere statseide selskap med å vurdere status og forberede dialogmøter. Vi hjelper deg gjerne med en statusanalyse for å vurdere hvorvidt ditt selskap møter statens forventninger til samfunnsansvar.

Hva gir en statusanalyse?

  • En vurdering av hvilke av de 25 kravene i Eierskapsmeldingen som er relevante og hvorvidt selskapet møter kravene
  • En vurdering av ditt selskap opp mot god praksis som grunnlag for eierdialogen 
  • Et grunnlag for videre arbeid og effektivisering av intern ressursbruk

Hvordan gjennomføres den?

  • Formøte der vi gjennomgår behov og planlegger analysen
  • Datainnsamling og analyse basert på dokumentgjennomgang og intervjuer med nøkkelpersoner
  • Sluttmøte med gjennomgang av hovedfunn i rapporten og diskusjon av videre rapportering til eier

Pris og praktiske forhold

  • Omfang vil variere med virksomhetens størrelse, kompleksitet og behov
  • Vi trenger en kontaktperson som kan formidle relevante dokumenter, samt tilgang til intervju med 2-4 nøkkelpersoner

Kontakt oss

​Fyll ut skjemaet nedenfor og du vil bli kontaktet så snart som mulig.

(Valgfritt)
(Valgfritt)
(Valgfritt)
(Valgfritt)