DNVGL.no

Supply Chain Security and Management

Et styringssystem for å kontrollere sikkerheten i forsyningkjeden har blitt en naturlig del av mange virksomheter. Effektiv styring og sikring av forsyningskjeden er grunnleggende når prinsippene for mattrygghet skal vurderes. Hvert steg i kjeden kan påvirke kvaliteten på sluttproduktet.

Kontakt oss

Rikke Mohn Simonsen

Key Account Manager

Ønsker du å be om et tilbud?

Kontakt oss her