DNVGL.no

Taksering

Vi utfører verditaksering på verker og bruk for kommunene og oppdrettere i Norge

Kontakt oss

Johnny Gravvold Johnny Gravvold
Technical leader/Inspector

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
Fish farm

I forbindelse med at oppdrettsanleggene ble objekt for beskatning på linje med verker og bruk har vi taksert over 250 lokaliteter. Vi har samarbeidspartnere som gjør oss i stand til å ta på oss totalleveranse på taksering av verker og bruk i alle kommuner, både til lands og til vanns. 

De siste årene er det gjort endel endringer som medfører at verdien i takstene må endres. Dette har resultert i et behov for re-takseringer. 

Vi tilbyr rettferdig takster og likebehandling mellom kommunene, ta kontakt med oss for mer informasjon.