DNVGL.no

Anti-korrupsjon, beredskap og barrierer

​Stadig flere land innfører vidtrekkende korrupsjonslovgivning, og de siste årene har det vært en markant økning i håndhevingen av korrupsjonssaker både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å ha kompetanse på dette området – særlig fordi mangel på opplæring og systemer slår negativt ut dersom noe går galt.

Kontakt oss

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Human rights

Training Information

 • Varighet:

  1 dag

Kurset gir et solid fundament for videre praktisk arbeid med anti-korrupsjon og sikrer at viktige lover og retningslinjer gjennomgås og diskuteres. Deltakerne får innspill og bistand til å starte jobben med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram for å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.


Innhold i kurset

Kurset vil fokusere på forebygging og etterlevelse. Aktuelle tema vil løftes frem underveis:  
 • Gjennomgang av korrupsjonsutviklingen de siste ti-årene, risikoforhold og lessons-learned
 • Norsk korrupsjonslovgivning - aktuelle trender og utviklingstrekk. Gjennomgang av den norske korrupsjonsloven, gjennomgang av korrupsjonsdommer i Norge de siste ti årene – kan vi lære noe av dette?
 • Internasjonale lover og retningslinjer – hva betyr dette for oss? Hvordan skal man etterleve internasjonale regelverk og sanksjonssystemer som Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og UK Bribery Act?
 • . . . men hva gjør vi i praksis? Praktiske problemstillinger og dilemmatrening – hvordan omsetter vi kunnskapen i vanskelige valgsituasjoner, hvilke hensyn skal vi veie mot hverandre og hvor bør vi legge listen?
 • Innholdet i et robust antikorrupsjonsprogram. Hvilke forebyggende tiltak hører hjemme i et effektivt og robust antikorrupsjons-program som tilfredsstiller både juridiske og moralske forventninger?


Hvem passer kurset for?

Kurset dekker nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer og gir deg praktiske innspill for å komme i gang med arbeidet på anti-korrupsjon. 


Kurset passer for deg som:

 • Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller anti-korrupsjon
 • Har ansvar for intern opplæring 
 • Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon
 • Ønsker mer kunnskap om næringslivets rolle med hensyn til anti-korrupsjon
 • Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering
 

Kursholdere

Våre kursholdere er Anne Kvam, sjefskonsulent med lang og bred erfaring fra ansvarlig investeringsvirksomhet, eierstyring og selskapsledelse, og Jørgen Hanson, sjefskonsulent og CSR-spesialist med bred erfaring innen etikk og samfunnsansvar. Begge er en del av DNV GL sitt bærekraftsteam og har lang erfaring som forelesere.