DNVGL.no

BRCGS Global Standard for Food Safety versjon 7

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

BRCGS Global Standards for næringsmiddeltrygghet er en GFSI-godkjent internasjonal standard for produksjon av trygg mat. Kurset oppdaterer deg på endringene i standardene og hjelper deg igang med innføring av BRC Global Standard.

Versjon 7 ble lansert i januar 2015. Alle virksomheter som er sertifisert i henhold til versjon 6 vil automatisk bli revidert etter versjon 7 på normalt revisjonstidspunkt etter 1. juli 2015.   

Målgruppe

Kurset passer for alle virksomheter som vurderer å innføre BRC standarden eller skal oppgradere til versjon 7. Målgruppen er personer med ansvar for trygg mat, leder og medlemmer i HACCP-grupper, og andre som ønsker å forbedre styringen med trygg mat. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha litt erfaring med trygg mat.  


Formål

Kurset skal gi en innføring i standardens oppbygging, de viktigste kravene, og endringene i versjon 7. Etter kurset skal deltagerne forstå hva som kreves for oppbygging og drift av et BRC sertifisert system, samt vite hva som kreves for å bli klar til versjon 7.  


Innhold 

Kurset omfatter følgende temaer:

 • Oppbygging av standarden 
 • Krav til ledelsen
 • Krav til HACCP
 • Krav til soneinndeling
 • Krav til råvarer
 • Krav til fremmedlegemekontroll
 • Krav til allergenhåndtering
 • Krav til kontroll av merking
 • Sertifiseringsordningen og gradering
  Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver.

Kontakt oss

default image
Randi Lohne Sjursen

Training Specialist

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

1 dag

Forutsetninger:

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus.

Deltakeravgift:

4900,-

Versjon 7 ble lansert i januar 2015. Alle virksomheter som er sertifisert i henhold til versjon 6 vil automatisk bli revidert etter versjon 7 på normalt revisjonstidspunkt etter 1. juli 2015.   

Målgruppe

Kurset passer for alle virksomheter som vurderer å innføre BRC standarden eller skal oppgradere til versjon 7. Målgruppen er personer med ansvar for trygg mat, leder og medlemmer i HACCP-grupper, og andre som ønsker å forbedre styringen med trygg mat. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha litt erfaring med trygg mat.  


Formål

Kurset skal gi en innføring i standardens oppbygging, de viktigste kravene, og endringene i versjon 7. Etter kurset skal deltagerne forstå hva som kreves for oppbygging og drift av et BRC sertifisert system, samt vite hva som kreves for å bli klar til versjon 7.  


Innhold 

Kurset omfatter følgende temaer:

 • Oppbygging av standarden 
 • Krav til ledelsen
 • Krav til HACCP
 • Krav til soneinndeling
 • Krav til råvarer
 • Krav til fremmedlegemekontroll
 • Krav til allergenhåndtering
 • Krav til kontroll av merking
 • Sertifiseringsordningen og gradering
  Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell