DNVGL.no

BRCGS Global Standard for Food Safety versjon 8

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

BRCGS Global Standards for næringsmiddeltrygghet er en GFSI-godkjent internasjonal standard for produksjon av trygg mat. Kurset oppdaterer deg på endringene i standardene og hjelper deg igang med innføring av BRC Global Standard.

Versjon 8 ble lansert i januar 2015. Alle virksomheter som er sertifisert i henhold til versjon 6 vil automatisk bli revidert etter versjon 8 på normalt revisjonstidspunkt etter 1. juli 2015.   

Målgruppe

Kurset passer for alle virksomheter som vurderer å innføre BRC standarden eller skal oppgradere til versjon 8. Målgruppen er personer med ansvar for trygg mat, leder og medlemmer i HACCP-grupper, og andre som ønsker å forbedre styringen med trygg mat. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha litt erfaring med trygg mat.  


Formål

Kurset skal gi en innføring i standardens oppbygging, de viktigste kravene, og endringene i versjon 8. Etter kurset skal deltagerne forstå hva som kreves for oppbygging og drift av et BRC sertifisert system, samt vite hva som kreves for å bli klar til versjon 8.  


Innhold 

Kurset omfatter følgende temaer:

 • Oppbygging av standarden 
 • Krav til ledelsen
 • Krav til HACCP
 • Krav til soneinndeling
 • Krav til råvarer
 • Krav til fremmedlegemekontroll
 • Krav til allergenhåndtering
 • Krav til kontroll av merking
 • Sertifiseringsordningen og gradering
  Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver.

Kontakt oss

Randi_Sjurse
Randi Lohne Sjursen

Training Specialist

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

1 dag

Forutsetninger:

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus.

Deltakeravgift:

4900,-

Versjon 8 ble lansert i januar 2015. Alle virksomheter som er sertifisert i henhold til versjon 6 vil automatisk bli revidert etter versjon 8 på normalt revisjonstidspunkt etter 1. juli 2015.   

Målgruppe

Kurset passer for alle virksomheter som vurderer å innføre BRC standarden eller skal oppgradere til versjon 8. Målgruppen er personer med ansvar for trygg mat, leder og medlemmer i HACCP-grupper, og andre som ønsker å forbedre styringen med trygg mat. Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha litt erfaring med trygg mat.  


Formål

Kurset skal gi en innføring i standardens oppbygging, de viktigste kravene, og endringene i versjon 8. Etter kurset skal deltagerne forstå hva som kreves for oppbygging og drift av et BRC sertifisert system, samt vite hva som kreves for å bli klar til versjon 8.  


Innhold 

Kurset omfatter følgende temaer:

 • Oppbygging av standarden 
 • Krav til ledelsen
 • Krav til HACCP
 • Krav til soneinndeling
 • Krav til råvarer
 • Krav til fremmedlegemekontroll
 • Krav til allergenhåndtering
 • Krav til kontroll av merking
 • Sertifiseringsordningen og gradering
  Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell