DNVGL.no

DNV GLs koordinatorskole

People in workshop

Som koordinator i bygg- og anleggsbransjen har du en sentral rolle både i prosjekteringsfasen og i utførelsen av prosjekt. DNV GLs koordinatorskole gir deg den verktøykassen du trenger for å fylle rollen og opptre som koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU).

Mål

Kurset har til hensikt å sikre at du som koordinator har kompetansen, innsikten og verktøyene du trenger for å utøve din jobb som koordinator i bygg- og anleggsbransjen, ut i fra de kravene som stilles til rollen.


Målgruppe

Kurset er for deg som ønsker å bli koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU) i bygg- og anleggsbransjen. Andre målgrupper som kurset er relevant for er byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere, enmannsbedrifter, prosjektledere, byggeledere, samt arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.


Forkunnskaper

Du må ha kjennskap til arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og internkontrollforskriften. Mange byggherrer stiller krav om at følgende kurs skal være gjennomført før du starter i rollen som koordinator KP eller KU: kurs i granskning av uønskede hendelser, sikker jobbanalyse (SJA-kurs), kurs i praktisk risikovurdering og kurs i HMS ledelse tilsvarende 40 timers kurset. Disse vil det være nyttig å ha gjennomført før du deltar på DNV GLs koordinatorskole. Les mer om disse kursene her.


Innhold

Gjennom DNV GLs koordinatorskole får du god oversikt over hvilke krav som stilles til rollen i byggherreforskriften og fra byggherrene, og praktiske tips til hvordan oppgavene kan løses. 

Dette er hovedinnholdet i kurset:

 • Koordinatorrollen 
 • Entreprisemodeller
 • Byggherreforskriften, lover og forskrifter innen SHA/HMS, kontrakter, standarder
 • Koordinatorrollens SHA ansvar, hva innebærer det
 • Rollene, koordinatorer og andre, intro 
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Risikostyring, risikovurdering
 • SHA-planen og internkontroll
 • Beredskap, varsling og øvelser
 • HMS-avvik, avvik fra SHA-planen              
 • Prosjektmål, målinger og inspeksjoner
 • Rapportering av hendelser, undersøkelser og videre oppfølging 
 • Sikkerhetskultur
 • Hjemmeoppgave inkl. befaring på arbeidsplass
 • Eksamen

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs over to + to dager. Det er lagt opp til plenumspresentasjoner, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det vil bli gitt en hjemmeoppgave (gruppeoppgave) som løses mellom samlingene der deltagerne besøker en byggeplass (forutsetter tilgang til en arbeidsplass hvor man kan gjennomføre en befaring) og løser oppgaver knyttet til rollen som koordinator. 

Kurset holdes på norsk og  avsluttes med en eksamen. For å motta kursbevis må du ha 100% oppmøte og bestått eksamen.


Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset kan også leveres som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Coordinator

Kontakt meg

Ønsker du å ta koordinatorskolen?

Meld deg opp her

Tidspunkt:

Legg til i kalender 2019/11/18 09:00 2019/11/19 16:00 DNV GLs koordinatorskole Som koordinator i bygg- og anleggsbransjen har du en sentral rolle både i prosjekteringsfasen og i utførelsen av prosjekt. DNV GLs koordinatorskole gir deg den verktøykassen du trenger for å fylle rollen og opptre som koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU).
https://www.dnvgl.no/training/dnv-gls-koordinatorskole-82451
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
Veritasveien 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Deltakeravgift:

14.750,-

Mål

Kurset har til hensikt å sikre at du som koordinator har kompetansen, innsikten og verktøyene du trenger for å utøve din jobb som koordinator i bygg- og anleggsbransjen, ut i fra de kravene som stilles til rollen.


Målgruppe

Kurset er for deg som ønsker å bli koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU) i bygg- og anleggsbransjen. Andre målgrupper som kurset er relevant for er byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere, enmannsbedrifter, prosjektledere, byggeledere, samt arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.


Forkunnskaper

Du må ha kjennskap til arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og internkontrollforskriften. Mange byggherrer stiller krav om at følgende kurs skal være gjennomført før du starter i rollen som koordinator KP eller KU: kurs i granskning av uønskede hendelser, sikker jobbanalyse (SJA-kurs), kurs i praktisk risikovurdering og kurs i HMS ledelse tilsvarende 40 timers kurset. Disse vil det være nyttig å ha gjennomført før du deltar på DNV GLs koordinatorskole. Les mer om disse kursene her.


Innhold

Gjennom DNV GLs koordinatorskole får du god oversikt over hvilke krav som stilles til rollen i byggherreforskriften og fra byggherrene, og praktiske tips til hvordan oppgavene kan løses. 

Dette er hovedinnholdet i kurset:

 • Koordinatorrollen 
 • Entreprisemodeller
 • Byggherreforskriften, lover og forskrifter innen SHA/HMS, kontrakter, standarder
 • Koordinatorrollens SHA ansvar, hva innebærer det
 • Rollene, koordinatorer og andre, intro 
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Risikostyring, risikovurdering
 • SHA-planen og internkontroll
 • Beredskap, varsling og øvelser
 • HMS-avvik, avvik fra SHA-planen              
 • Prosjektmål, målinger og inspeksjoner
 • Rapportering av hendelser, undersøkelser og videre oppfølging 
 • Sikkerhetskultur
 • Hjemmeoppgave inkl. befaring på arbeidsplass
 • Eksamen

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs over to + to dager. Det er lagt opp til plenumspresentasjoner, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det vil bli gitt en hjemmeoppgave (gruppeoppgave) som løses mellom samlingene der deltagerne besøker en byggeplass (forutsetter tilgang til en arbeidsplass hvor man kan gjennomføre en befaring) og løser oppgaver knyttet til rollen som koordinator. 

Kurset holdes på norsk og  avsluttes med en eksamen. For å motta kursbevis må du ha 100% oppmøte og bestått eksamen.


Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset kan også leveres som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift.

Tid og sted

Koordinatorskolen Tidspunkt Sted Pris
Koordinatorskolen
18.-19. november 2019 Del 1
Tidspunkt
Veritasveien 1, Høvik
Sted
09:00-16:00
Pris
14 750,-
Koordinatorskolen
2.-3. desember 2019 Del 2
Tidspunkt
Veritasveien 1, Høvik
Sted
09:00-16:00
Pris
14 750,-