DNVGL.no

DNV GLs koordinatorskole

Som koordinator i bygg- og anleggsbransjen har du en sentral rolle både i prosjekteringsfasen og i utførelsen av prosjekt. DNV GLs koordinatorskole gir deg den verktøykassen du trenger for å fylle rollen og opptre som koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU).

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å ta koordinatorskolen?

Meld deg opp her
SHARE:
PRINT:
People in workshop

Training Information

 • Deltakeravgift:

  14.750,-

 • Når:
  Legg til i kalender 2017/08/29 09:00 2017/08/30 16:00 DNV GLs koordinatorskole Som koordinator i bygg- og anleggsbransjen har du en sentral rolle både i prosjekteringsfasen og i utførelsen av prosjekt. DNV GLs koordinatorskole gir deg den verktøykassen du trenger for å fylle rollen og opptre som koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU).
  https://www.dnvgl.no/training/dnv-gls-koordinatorskole-82451
  Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Tid og sted

Koordinatorskolen
Tidspunkt
Sted
Pris
Koordinatorskolen
Koordinatorskolen 6, del 1 og 2
Tidspunkt
15.-16. november og 13.-14. desember 2017
Sted
Høvik
Pris
14 750,-
Koordinatorskolen
Koordinatorskolen 1, del 1 og 2
Tidspunkt
30.-31. januar og 27.-28. februar 2018
Sted
Høvik
Pris
14 750,-
Koordinatorskolen
Koordinatorskolen 2, del 1 og 2 
Tidspunkt
3.-4. april og 7.-8. mai 2018
Sted
Høvik       
Pris
14 750,-
Koordinatorskolen
Koordinatorskolen 3, del 1 og 2
Tidspunkt
30.-31. mai og 19.-20. juni 2018
Sted
Høvik
Pris
14 750,-

Mål

Kurset har til hensikt å sikre at du som koordinator har kompetansen, innsikten og verktøyene du trenger for å utøve din jobb som koordinator i bygg- og anleggsbransjen, ut i fra de kravene som stilles til rollen.


Målgruppe

Kurset er for deg som ønsker å bli koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU) i bygg- og anleggsbransjen. Andre målgrupper som kurset er relevant for er byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere, enmannsbedrifter, prosjektledere, byggeledere, samt arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.


Forkunnskaper

Du må ha kjennskap til arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og internkontrollforskriften. Mange byggherrer stiller krav om at følgende kurs skal være gjennomført før du starter i rollen som koordinator KP eller KU: kurs i granskning av uønskede hendelser, sikker jobbanalyse (SJA-kurs), kurs i praktisk risikovurdering og kurs i HMS ledelse tilsvarende 40 timers kurset. Disse vil det være nyttig å ha gjennomført før du deltar på DNV GLs koordinatorskole. Les mer om disse kursene her.


Innhold

Gjennom DNV GLs koordinatorskole får du god oversikt over hvilke krav som stilles til rollen i byggherreforskriften og fra byggherrene, og praktiske tips til hvordan oppgavene kan løses. 

Dette er hovedinnholdet i kurset:

 • Koordinatorrollen 
 • Entreprisemodeller
 • Byggherreforskriften, lover og forskrifter innen SHA/HMS, kontrakter, standarder
 • Koordinatorrollens SHA ansvar, hva innebærer det
 • Rollene, koordinatorer og andre, intro 
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Risikostyring, risikovurdering
 • SHA-planen og internkontroll
 • Beredskap, varsling og øvelser
 • HMS-avvik, avvik fra SHA-planen              
 • Prosjektmål, målinger og inspeksjoner
 • Rapportering av hendelser, undersøkelser og videre oppfølging 
 • Sikkerhetskultur
 • Hjemmeoppgave inkl. befaring på arbeidsplass
 • Eksamen

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs over to + to dager. Det er lagt opp til plenumspresentasjoner, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det vil bli gitt en hjemmeoppgave (gruppeoppgave) som løses mellom samlingene der deltagerne besøker en byggeplass (forutsetter tilgang til en arbeidsplass hvor man kan gjennomføre en befaring) og løser oppgaver knyttet til rollen som koordinator. 

Kurset holdes på norsk og  avsluttes med en eksamen. For å motta kursbevis må du ha 100% oppmøte og bestått eksamen.


Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset kan også leveres som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift.