DNVGL.no

Endringsprosesser med 7 enkle steg

Training services from DNV GL - Business Assurance

Et godt styringssystem skal beskrive hva en organsisasjon gjør, hvilke mål som skal nås og hvordan, beste praksis, styring av kritiske aktivteter og samsvar med lover og forskrifter. I endringsfaser må man ha god oversikt over aktivitetene sine, slik at man raskt kan endre de, implementere og tilpasse seg endringen, slik at man kan få et fortrinn i markedet og når målene sine.

DNV GL har utviklet en 7-trinns metode som sikrer at du kan tilpasse styringssystemet ditt på en god og effektiv måte, slik at du fremdeles når målene dine i en endringsfase. Om selskapet vokser eller blir mindre, vil du ved bruk av metoden raskere kunne tilpasse deg endringene og få et fortrinn i markedet. 

Hensikten med kurset

Å forstå hvordan et styringssystem på en god og effektiv måte kan tilpasses aktivitetene i organisasjonen din, spare kostnader og gi deg et konkurransefortrinn i markedet.

Læringsmålet

Å bli kjent med og kunne bruke DNV GL sin 7- trinns metode for tilpasning av styringssystemer til å tilpasse eget styringssystem til de aktivitetene som er aktuelle for bedriften.

Målgruppe

Kurset er for medarbeidere i sertifiserte/ikke sertifiserte bedrifter som:

 • føler de har for mye dokumenter og et system som ikke er tilpasset de produksjonssystemene (ERP- systemer)
 • den organisering og de føringer man faktisk har (operative/strategiske), dvs. prosedyrer, og sjekklister kommer i tillegg til de kontroller man har i produksjonssystemene osv .  
 • organisasjonen/tjeneste/produktutviklingen har endret seg, men ikke prosedyrene/retningslinjene

Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene
 • Hva er et styringssystem og hvordan skal det bidra til å nå bedriftens mål? 
 • Hva kjennetegner helhetlige og effektive styringssystemer? 
 • DNV GL sin 7 trinns modell for tilpasse styringssystemet etter behov
 • Reduksjon av omfang (opptil 20% færre prosedyrer) ved å tilpasse til ERP- systemer, sammenslåing, fjerning av det man faktisk ikke har behov for
 • Tilpassing ift organisasjonens kundeleveranser, organisering og strategier 
 • Hvordan kan vi bruke risikovurderinger for å tilpasse
 • Kulturelle aspekter knyttet til hvordan man drifter organisasjonen
 • Hvordan vedlikeholder vi et styringssystem
Kurset gjennomføres over 1 dag med maks 8 deltakere og en dedikert kursholder. Dette er et praktisk kurs hvor vi lærer ulike metoder og verktøy som vi øver oss på gjennom ulike scenarioer som kan oppstå. Deltakerne kan ta med egne eksempler dersom de ønsker å dele læringen med andre.

Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl, som har mange års erfaring som leder,konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere ledelsessystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling,målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og er en mye brukt kursholder.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Head of Sections, Training and Person Certification

Kontakt meg

Interessert i å delta på kurset?

Meld din interesse her

Varighet:

1 Day

Deltakeravgift:

4 990,-

DNV GL har utviklet en 7-trinns metode som sikrer at du kan tilpasse styringssystemet ditt på en god og effektiv måte, slik at du fremdeles når målene dine i en endringsfase. Om selskapet vokser eller blir mindre, vil du ved bruk av metoden raskere kunne tilpasse deg endringene og få et fortrinn i markedet. 

Hensikten med kurset

Å forstå hvordan et styringssystem på en god og effektiv måte kan tilpasses aktivitetene i organisasjonen din, spare kostnader og gi deg et konkurransefortrinn i markedet.

Læringsmålet

Å bli kjent med og kunne bruke DNV GL sin 7- trinns metode for tilpasning av styringssystemer til å tilpasse eget styringssystem til de aktivitetene som er aktuelle for bedriften.

Målgruppe

Kurset er for medarbeidere i sertifiserte/ikke sertifiserte bedrifter som:

 • føler de har for mye dokumenter og et system som ikke er tilpasset de produksjonssystemene (ERP- systemer)
 • den organisering og de føringer man faktisk har (operative/strategiske), dvs. prosedyrer, og sjekklister kommer i tillegg til de kontroller man har i produksjonssystemene osv .  
 • organisasjonen/tjeneste/produktutviklingen har endret seg, men ikke prosedyrene/retningslinjene

Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene
 • Hva er et styringssystem og hvordan skal det bidra til å nå bedriftens mål? 
 • Hva kjennetegner helhetlige og effektive styringssystemer? 
 • DNV GL sin 7 trinns modell for tilpasse styringssystemet etter behov
 • Reduksjon av omfang (opptil 20% færre prosedyrer) ved å tilpasse til ERP- systemer, sammenslåing, fjerning av det man faktisk ikke har behov for
 • Tilpassing ift organisasjonens kundeleveranser, organisering og strategier 
 • Hvordan kan vi bruke risikovurderinger for å tilpasse
 • Kulturelle aspekter knyttet til hvordan man drifter organisasjonen
 • Hvordan vedlikeholder vi et styringssystem
Kurset gjennomføres over 1 dag med maks 8 deltakere og en dedikert kursholder. Dette er et praktisk kurs hvor vi lærer ulike metoder og verktøy som vi øver oss på gjennom ulike scenarioer som kan oppstå. Deltakerne kan ta med egne eksempler dersom de ønsker å dele læringen med andre.

Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl, som har mange års erfaring som leder,konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere ledelsessystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling,målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og er en mye brukt kursholder.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell

Relevante kurs

Miljøledelse ISO 14001:2015

Kurs i endringer i ISO standardene

Kvalitetsledelse: ISO 9001:2015

Risiko og risikostyring i ISO standarder