DNVGL.no

Energiledelse - ISO 50001

DNV GL - Energy

​Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.

Norsk Energi og DNV GL samarbeider om å tilby kurs i energiledelse – ISO 50001:2018.  


Målgruppe

Kurset passer personer som ønsker å sette fokus på og kartlegge energibruken i sin virksomhet, og bedrifter som jobber etter ISO 50001 i dag.  


Formål med kurset

Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i standarden for energiledelse, ISO 50001:2018. Energiledelse dreier seg om samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.  


Kurset vil vektlegge:

 • Hva et ledelsessystem for energi innebærer
 • Viktige prinsipper for energiledelse
 • Hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
 • Hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
 • Bli kjent med og forstå kravene i standarden
 • Hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)
Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.  


Suksessamarbeid

I februar 2015 markerte vi at vi nå har gjennomført kurset i samarbeid med Norsk Energi hele ti ganger. Over 200 industrirepresentanter har til nå deltatt på kurset. Du kan lese om feiringen her. Kurset kan også tilbys bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.


Påbygningskurs

For deg som har deltatt på kurset i Energiledelse - ISO 50001, anbefaler vi påbygningskurset i Energiledelse. Les mer om kurset her. 

Norsk Energi og DNV GL samarbeider om å tilby kurs i energiledelse – ISO 50001:2018.  


Målgruppe

Kurset passer personer som ønsker å sette fokus på og kartlegge energibruken i sin virksomhet, og bedrifter som jobber etter ISO 50001 i dag.  


Formål med kurset

Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i standarden for energiledelse, ISO 50001:2018. Energiledelse dreier seg om samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.  


Kurset vil vektlegge:

 • Hva et ledelsessystem for energi innebærer
 • Viktige prinsipper for energiledelse
 • Hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
 • Hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
 • Bli kjent med og forstå kravene i standarden
 • Hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)
Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.  


Suksessamarbeid

I februar 2015 markerte vi at vi nå har gjennomført kurset i samarbeid med Norsk Energi hele ti ganger. Over 200 industrirepresentanter har til nå deltatt på kurset. Du kan lese om feiringen her. Kurset kan også tilbys bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.


Påbygningskurs

For deg som har deltatt på kurset i Energiledelse - ISO 50001, anbefaler vi påbygningskurset i Energiledelse. Les mer om kurset her. 

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell