DNVGL.no

GlobalG.A.P IFA- overgang fra versjon 4 til 5

Fish farm and it's operator

​Det har kommet en ny versjon (5) av GlobalG.A.P IFA standarden, og fra juni 2016 vil den erstatte versjon 4 som gjelder i dag. Lær hva endringene er og hva du må forberede i overgangen til den nye versjonen.

​I juni 2015 kom den nye versjonen av GlobalG.A.P IFA standarden, versjon 5. Frem til juni 2016 er det valgfritt om man ønsker å bli sertifisert etter versjon 4 eller versjon 5, men fra juni 2016 forsvinner versjon 4 og alle revisjoner blir gjort etter versjon 5. Bli med på kurs og sørg for at du er forberedt og klar når endringene kommer. 


Les mer om GlobalG.A.P. IFA 5.0 her 

Målgruppe

De som har GlobalG.A.P godkjenning med versjon 4 og skal over på versjon 5. Kurset kan være nyttig for alle som arbeider med GlobalG.A.P i bedriftene. Det er nyttig å høre om endringene slik at en kan jobbe med de før de trer i kraft, og på et kurs kan en treffe andre med de samme utfordringene.  


Kursets innhold

I versjon 5 av GlobalG.A.P IFA standarden er det en del endringer i kravene, det blir mer fokus på dyrevelferd og det blir en obligatorisk del av revisjonen å gjennomgå en sjekkliste som omhandler forholdene for de ansatte. 


På kurset går vi gjennom:

  • Hva er endringene i kravene og hvorfor gjøres disse nå
  • Hva betyr økt fokus på dyrevelferd, hvilke helseparametre for fisken overvåkes, hva med velferden til andre arter (leppefisk), hvordan gjøres tilbakemeldinger fra slakteriet til anlegget og hvilke rutiner er det for avliving av fisk
  • Innholdet i sjekklisten som går på forholdene for de ansatte, inkl: muligheter for tillitsvalgt, mulighet for å klage, om de ansatte har arbeidskontrakter, får lønnslipper og om det er kontroll med bruk av overtid
  • Øvrige endringer i standardene
  • Hvordan kan dere forberede dere på endringene
 

Kursholder

Kursholder for kurset er Torgun Gjefsen som jobber som revisjonsleder for DNV GL. Hun er daglig ute hos våre kunder og reviderer etter standardene GlobalG.A.P, ASC, BRC og ISO/FSSC 22000. Torgun har lang erfaring som revisjonsleder og kursholder og har god kjennskap til endringene som kommer i standarden.

​I juni 2015 kom den nye versjonen av GlobalG.A.P IFA standarden, versjon 5. Frem til juni 2016 er det valgfritt om man ønsker å bli sertifisert etter versjon 4 eller versjon 5, men fra juni 2016 forsvinner versjon 4 og alle revisjoner blir gjort etter versjon 5. Bli med på kurs og sørg for at du er forberedt og klar når endringene kommer. 


Les mer om GlobalG.A.P. IFA 5.0 her 

Målgruppe

De som har GlobalG.A.P godkjenning med versjon 4 og skal over på versjon 5. Kurset kan være nyttig for alle som arbeider med GlobalG.A.P i bedriftene. Det er nyttig å høre om endringene slik at en kan jobbe med de før de trer i kraft, og på et kurs kan en treffe andre med de samme utfordringene.  


Kursets innhold

I versjon 5 av GlobalG.A.P IFA standarden er det en del endringer i kravene, det blir mer fokus på dyrevelferd og det blir en obligatorisk del av revisjonen å gjennomgå en sjekkliste som omhandler forholdene for de ansatte. 


På kurset går vi gjennom:

  • Hva er endringene i kravene og hvorfor gjøres disse nå
  • Hva betyr økt fokus på dyrevelferd, hvilke helseparametre for fisken overvåkes, hva med velferden til andre arter (leppefisk), hvordan gjøres tilbakemeldinger fra slakteriet til anlegget og hvilke rutiner er det for avliving av fisk
  • Innholdet i sjekklisten som går på forholdene for de ansatte, inkl: muligheter for tillitsvalgt, mulighet for å klage, om de ansatte har arbeidskontrakter, får lønnslipper og om det er kontroll med bruk av overtid
  • Øvrige endringer i standardene
  • Hvordan kan dere forberede dere på endringene
 

Kursholder

Kursholder for kurset er Torgun Gjefsen som jobber som revisjonsleder for DNV GL. Hun er daglig ute hos våre kunder og reviderer etter standardene GlobalG.A.P, ASC, BRC og ISO/FSSC 22000. Torgun har lang erfaring som revisjonsleder og kursholder og har god kjennskap til endringene som kommer i standarden.

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris
Dato
Settes opp ved behov - meld din interesse til oss