DNVGL.no

Helhetlig risikovurdering

Climbing gear

Kurset gir en innføring i hvordan dere kan styre risiko på ulike nivåer og områder i hele virksomheten. Tilnærmingen er en helhetlig integrasjon av mål, handlingsplaner, prosesser, risiko og rapportering.

Vi har mange handlingsplaner, risikotiltak og forbedringsaktiviteter. Hvordan kobler vi disse og lykkes med å følge de opp i en hektisk hverdag? Kjenner du deg igjen i situasjonen? Vårt kurs i helhetlig risikostyring hjelper deg å se sammenhengene og systematisere aktivitetene dine, slik at du får en bedre hverdag og gode verktøy til å styre risikoene.

Innhold:

Kurset gir en generell innføring i virksomhetsstyring: visjon, prosesser, ledelsessystem og resultater, og har fokus på:
 • Mål, strategi og resultatoppfølging (eksempel fra balansert målstyring)
 • Innføring i risiko og risikostyring: identifisere muligheter og trusler til ulike mål
 • Helhetlig prosess for styring av virksomhetens risiko på alle nivåer og områder
 • Implementering og forankring i virksomheten

Kurset vektlegger:

 • Begrepene risikostyring og målstyring
 • Sammenheng mellom strategi, målhierarki og risikomål
 • Sammenheng mellom risikostyring, målstyring og virksomhetens resultater
 • Risikoinformasjon i beslutninger og styring av virksomheten
 • Implementering av risikobasert virksomhetsstyring


Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl er sjefskonsulent og har 13 års erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere strategier, organisasjonen og styringssystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling og målstyring, risikostyring, optimale prosesser og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyringen. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs og er en mye brukt kursholder.

Målgruppe

Passer for ledere og personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av virksomhetens forretnings-prosesser og styringssystemer.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer
Lin Jacobsen Hammer

Head of Sections and Training

Kontakt meg

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

Varighet:

2 dager

Forutsetninger:

Kurset bygger på vårt kurs i innføring i analyse og styring av risiko

Vi har mange handlingsplaner, risikotiltak og forbedringsaktiviteter. Hvordan kobler vi disse og lykkes med å følge de opp i en hektisk hverdag? Kjenner du deg igjen i situasjonen? Vårt kurs i helhetlig risikostyring hjelper deg å se sammenhengene og systematisere aktivitetene dine, slik at du får en bedre hverdag og gode verktøy til å styre risikoene.

Innhold:

Kurset gir en generell innføring i virksomhetsstyring: visjon, prosesser, ledelsessystem og resultater, og har fokus på:
 • Mål, strategi og resultatoppfølging (eksempel fra balansert målstyring)
 • Innføring i risiko og risikostyring: identifisere muligheter og trusler til ulike mål
 • Helhetlig prosess for styring av virksomhetens risiko på alle nivåer og områder
 • Implementering og forankring i virksomheten

Kurset vektlegger:

 • Begrepene risikostyring og målstyring
 • Sammenheng mellom strategi, målhierarki og risikomål
 • Sammenheng mellom risikostyring, målstyring og virksomhetens resultater
 • Risikoinformasjon i beslutninger og styring av virksomheten
 • Implementering av risikobasert virksomhetsstyring


Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl er sjefskonsulent og har 13 års erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere strategier, organisasjonen og styringssystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling og målstyring, risikostyring, optimale prosesser og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyringen. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs og er en mye brukt kursholder.

Målgruppe

Passer for ledere og personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av virksomhetens forretnings-prosesser og styringssystemer.

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris