DNVGL.no

HMS-ledelse

Sustainability reporting services by DNV GL

​Gjennom en systematisk og proaktiv tilnærming lærer du hvordan du går fra hendelsesbasert HMS-styring til systematisk risikobasert HMS-styring og hvordan du møter kravene i ISO 45001/OHSAS 18001 og internkontrollforskriften.

Målgruppe 

Kurset passer for linjeledere, HMS-ledere, verneombud og andre med ansvar og roller knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Kurset passer også for dem som har roller iht byggherreforskriften: byggherre, byggherrens representant, SHA-koordinator, prosjekterende og entreprenør. 


Formål

Kurset gjør deltakerne i stand til å motivere for og utøve systematisk HMS-arbeid ved bruk av praktiske metoder og modeller for risikobasert styring.


Innhold

Kurset gir et godt grunnlag for å kunne gjennomføre god HMS-ledelse av en virksomhet gjennom en systematisk og proaktiv tilnærming. Kurset gjennomgår roller og ansvar, samt prinsipper og metoder for kartlegging og evaluering av risiko som grunnlag for å etablere et effektivt HMS-system i egen virksomhet.   Kurset vil gi kompetanse tilsvarende 40-timers kurs som flere byggherrer etter hvert stiller krav til i forbindelse med byggherreforskriften. 


Noen temaer i kurset:

 • Hva er HMS
 • Lover og forskrifter innen HMS-området
 • Roller og ansvar
 • Kommunikasjon om HMS
 • Prinsipper og metoder for risikobasert HMS-styring
 • Risikoanalyser, farer, risiko, risikoreduserende tiltak
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Kjemikalier
 • Ytre miljø
 • Sykefraværsoppfølging
 • Beredskap
 • Granskning, undersøkelse av uønskede hendelser
 • Menneskelige feilhandlinger
 • HMS-kultur, motivasjon og adferd
Kurset gjennomføres med en blanding av teori, praksis og eksempler. Det legges også vekt på å engasjere deltakerne gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner. Metodikken er i samsvar med kravene i internkontrollforskriften. Den gir innblikk i viktige deler av arbeidsmiljøloven og annen relevant lovgivning. Det avholdes en frivillig eksamen på slutten av kurset.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Coordinator

Kontakt meg

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

Varighet:

7 dager

Deltakeravgift:

19 300,-

Målgruppe 

Kurset passer for linjeledere, HMS-ledere, verneombud og andre med ansvar og roller knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Kurset passer også for dem som har roller iht byggherreforskriften: byggherre, byggherrens representant, SHA-koordinator, prosjekterende og entreprenør. 


Formål

Kurset gjør deltakerne i stand til å motivere for og utøve systematisk HMS-arbeid ved bruk av praktiske metoder og modeller for risikobasert styring.


Innhold

Kurset gir et godt grunnlag for å kunne gjennomføre god HMS-ledelse av en virksomhet gjennom en systematisk og proaktiv tilnærming. Kurset gjennomgår roller og ansvar, samt prinsipper og metoder for kartlegging og evaluering av risiko som grunnlag for å etablere et effektivt HMS-system i egen virksomhet.   Kurset vil gi kompetanse tilsvarende 40-timers kurs som flere byggherrer etter hvert stiller krav til i forbindelse med byggherreforskriften. 


Noen temaer i kurset:

 • Hva er HMS
 • Lover og forskrifter innen HMS-området
 • Roller og ansvar
 • Kommunikasjon om HMS
 • Prinsipper og metoder for risikobasert HMS-styring
 • Risikoanalyser, farer, risiko, risikoreduserende tiltak
 • Arbeidsmiljøfaktorer
 • Kjemikalier
 • Ytre miljø
 • Sykefraværsoppfølging
 • Beredskap
 • Granskning, undersøkelse av uønskede hendelser
 • Menneskelige feilhandlinger
 • HMS-kultur, motivasjon og adferd
Kurset gjennomføres med en blanding av teori, praksis og eksempler. Det legges også vekt på å engasjere deltakerne gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner. Metodikken er i samsvar med kravene i internkontrollforskriften. Den gir innblikk i viktige deler av arbeidsmiljøloven og annen relevant lovgivning. Det avholdes en frivillig eksamen på slutten av kurset.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell