DNVGL.no

Interne revisjoner (ISO 14001) for helsesektoren

Alle systemstandarder forutsetter at bedriften gjennomfører interne revisjoner for å vurdere om virksomhetens ledelsessystem fungerer etter hensikt. Dette kurset er utviklet for helsesektoren, og vi bruker ISO 14001 standarden som utgangspunkt og har helsefaglige eksempler og oppgaver.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer Lin Jacobsen Hammer
Head of Sections, Training and Person Certification

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Ta kontakt med oss her
ISO 14001 for healthcare

Training Information

 • Varighet:

  2 dager

 • Forutsetninger:

  Deltakerne må ha kjennskap til ISO 14001 eller annen systemstandard.

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
På etterspørsel

Målgruppe

Kurset passer for personer som skal lede eller delta i gjennomføring av revisjon i egen bedrift eller hos underleverandører. 


Innhold

Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon med tanke på å forbedre sin interne revisjonsprosess. 


Kurset vektlegger

 • Overordnet målsetning for revisjoner
 • Prinsipper for planlegging og gjennomføring
 • Beskrive kompetansekrav for revisorer
 • Ledelsens planlegging av revisjonsprogram for bedriften
 • Gjennomføring
 • Forberedelser og planlegging av en revisjon
  • Revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell adferd, spørsmålsstilling og lytting
  • Rapportering av observasjoner

Kurset er praktisk rettet med stor grad av gruppeoppgaver slik at deltakerne får øvd seg på å sette opp agenda, kommunikasjon i revisjon, gjennomføring på tid, vurdering funn/avvik, formulering av funn/avvik.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres bedriftsinternt, ta kontakt med oss så kan vi sammen sette opp et kurs som er tilpasset deres behov. 

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell

Kontaktperson