DNVGL.no

Introduksjon til byggherreforskriften

Hvordan kan du som byggherre eller prosjekterende best oppfylle kravene i Byggherreforskriften? Vi gir deg en generell innføring og praktisk tilnærming til hvordan du kan oppfylle de ulike kravene rettet mot Byggherren, Byggherrens representant, koordinatorene, prosjekterende, arbeidsgiver (= entreprenør), og enmannsbedriften. Dette inkluderer også utarbeidelsen av den pålagte SHA-planen, samt bruk av risikovurderinger planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasen.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Management Systems Certification

Training Information

 • Varighet:

  2 dager

 • Når:
  Legg til i kalender 2018/10/31 09:00 2018/11/01 18:00 Introduksjon til byggherreforskriften Hvordan kan du som byggherre eller prosjekterende best oppfylle kravene i Byggherreforskriften? Vi gir deg en generell innføring og praktisk tilnærming til hvordan du kan oppfylle de ulike kravene rettet mot Byggherren, Byggherrens representant, koordinatorene, prosjekterende, arbeidsgiver (= entreprenør), og enmannsbedriften. Dette inkluderer også utarbeidelsen av den pålagte SHA-planen, samt bruk av risikovurderinger planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasen.
  https://www.dnvgl.no/training/introduksjon-til-byggherreforskriften-52209
  Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
  Veritasveien 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
31. oktober - 1. november
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
8 990,-

​Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot byggherrer og byggherrens medhjelpere; byggherrens representant, prosjekt- og prosjekteringsledere, SHA-koordinatorer (prosjektering og utførelse), arkitekter, rådgivere og byggledere, samt entreprenører og leverandører til byggherrer.

Formål

Dette kurset vil gi deg verktøyene du trenger for å møte kravene i byggherreforskriften og tilhørende lover og forskrifter. Du får en god innføring i kravene og hvordan du knytter verktøyene til kravene. Du blir bedre kjent med byggherreforskriften, HMS-regelverket, HMS- og SHA-rollene, SHA-planen, risikovurderinger og andre sentrale forhold i grenselandet mellom SHA og HMS, samt koordinering og samordning.

Læringspunkter

 • Lover og forskrifter knyttet til byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Generelt om arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften
 • Krav til HMS system
 • Forebyggende SHA-tiltak
 • Informasjonsplikt
 • Roller og ansvar knyttet til prosjektering og utøvende bygge – og anleggsarbeide
 • Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver
 • SHA-koordinatorens oppgaver
 • Prosjekterendes pliker
 • Arbeidsgiver (entreprenør/hovedbedrift/uførende virksomhets) pliker og oppgaver
 • Verktøy som hjelper deg med kravene til risikovurdering
 • SHA-plan
 • Risikostyringsverktøy
 • Risikovurderingsverktøy

Arbeidsmetodikk

Kurset gjennomføres med stor grad av deltakerinvolvering, og består av forelesning, realistiske oppgaver, øvelser i ulike verktøy og gruppediskusjoner. Vi benytter også quizverktøyet Kahoot for å sikre at forståelsen for innholdet vokser gjennom kurset, og for å evaluere graden av gjentagelse og måloppnåelse. 

Sted og tid

Kurset går over 2 dager, kl. 09.00 – 16.00 begge dager. 

Pris: 8 990,-