DNVGL.no

Introduksjon til byggherreforskriften

Management Systems Certification

Hvordan kan du som byggherre eller prosjekterende best oppfylle kravene i Byggherreforskriften? Vi gir deg en generell innføring og praktisk tilnærming til hvordan du kan oppfylle de ulike kravene rettet mot Byggherren, Byggherrens representant, koordinatorene, prosjekterende, arbeidsgiver (= entreprenør), og enmannsbedriften. Dette inkluderer også utarbeidelsen av den pålagte SHA-planen, samt bruk av risikovurderinger planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasen.

​Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot byggherrer og byggherrens medhjelpere; byggherrens representant, prosjekt- og prosjekteringsledere, SHA-koordinatorer (prosjektering og utførelse), arkitekter, rådgivere og byggledere, samt entreprenører og leverandører til byggherrer.

Formål

Dette kurset vil gi deg verktøyene du trenger for å møte kravene i byggherreforskriften og tilhørende lover og forskrifter. Du får en god innføring i kravene og hvordan du knytter verktøyene til kravene. Du blir bedre kjent med byggherreforskriften, HMS-regelverket, HMS- og SHA-rollene, SHA-planen, risikovurderinger og andre sentrale forhold i grenselandet mellom SHA og HMS, samt koordinering og samordning.

Læringspunkter

 • Lover og forskrifter knyttet til byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Generelt om arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften
 • Krav til HMS system
 • Forebyggende SHA-tiltak
 • Informasjonsplikt
 • Roller og ansvar knyttet til prosjektering og utøvende bygge – og anleggsarbeide
 • Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver
 • SHA-koordinatorens oppgaver
 • Prosjekterendes pliker
 • Arbeidsgiver (entreprenør/hovedbedrift/uførende virksomhets) pliker og oppgaver
 • Verktøy som hjelper deg med kravene til risikovurdering
 • SHA-plan
 • Risikostyringsverktøy
 • Risikovurderingsverktøy

Arbeidsmetodikk

Kurset gjennomføres med stor grad av deltakerinvolvering, og består av forelesning, realistiske oppgaver, øvelser i ulike verktøy og gruppediskusjoner. Vi benytter også quizverktøyet Kahoot for å sikre at forståelsen for innholdet vokser gjennom kurset, og for å evaluere graden av gjentagelse og måloppnåelse. 

Sted og tid

Kurset går over 2 dager, kl. 09.00 – 16.00 begge dager. 

Pris: 8 990,-

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Coordinator

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

2 dager

Deltakeravgift:

8 990,-

​Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot byggherrer og byggherrens medhjelpere; byggherrens representant, prosjekt- og prosjekteringsledere, SHA-koordinatorer (prosjektering og utførelse), arkitekter, rådgivere og byggledere, samt entreprenører og leverandører til byggherrer.

Formål

Dette kurset vil gi deg verktøyene du trenger for å møte kravene i byggherreforskriften og tilhørende lover og forskrifter. Du får en god innføring i kravene og hvordan du knytter verktøyene til kravene. Du blir bedre kjent med byggherreforskriften, HMS-regelverket, HMS- og SHA-rollene, SHA-planen, risikovurderinger og andre sentrale forhold i grenselandet mellom SHA og HMS, samt koordinering og samordning.

Læringspunkter

 • Lover og forskrifter knyttet til byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Generelt om arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften
 • Krav til HMS system
 • Forebyggende SHA-tiltak
 • Informasjonsplikt
 • Roller og ansvar knyttet til prosjektering og utøvende bygge – og anleggsarbeide
 • Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver
 • SHA-koordinatorens oppgaver
 • Prosjekterendes pliker
 • Arbeidsgiver (entreprenør/hovedbedrift/uførende virksomhets) pliker og oppgaver
 • Verktøy som hjelper deg med kravene til risikovurdering
 • SHA-plan
 • Risikostyringsverktøy
 • Risikovurderingsverktøy

Arbeidsmetodikk

Kurset gjennomføres med stor grad av deltakerinvolvering, og består av forelesning, realistiske oppgaver, øvelser i ulike verktøy og gruppediskusjoner. Vi benytter også quizverktøyet Kahoot for å sikre at forståelsen for innholdet vokser gjennom kurset, og for å evaluere graden av gjentagelse og måloppnåelse. 

Sted og tid

Kurset går over 2 dager, kl. 09.00 – 16.00 begge dager. 

Pris: 8 990,-

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell