DNVGL.no

Introduksjon til byggherreforskriften

​Hvordan kan du som byggherre eller prosjekterende foreta risikovurderinger iht. byggherreforskriften? Vi gir deg teoretisk innføring og praktisk tilnærming til hvordan du utfører en risikovurdering i planleggings- og prosjekteringsfasen.​

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Management Systems Certification

Training Information

 • Varighet:

  2 dager

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
På forespørsel
Sted
Veritas 1, Høvik
Pris
4 900,-

​Målgruppe

Kurset er spesielt utviklet for byggherrer og byggherrens medhjelpere; byggherrens representant, prosjekt- og prosjekteringsledere, SHA-koordinatorer (prosjektering og utførelse), arkitekter, rådgivere og byggeledere.

Formål

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i byggherreforskriften og HMS-lovgivningen for øvrig. Formålet med kurset er å gi deltagerne forståelse for hvordan risiko kan styres gjennom alle fasene i et bygge- og anleggsprosjekt, samt gi innføring i metodikk for risiko-vurderinger.

Læringspunkter

 • Krav til risikovurderinger i byggherreforskriften
 • Definisjoner og begreper innen risikostyring
 • Risikovurderinger i ulike faser i et prosjekt
 • Systemavgrensning
 • Farepåvisning
 • Risikovurdering
 • Risikosammenstilling
 • Risikoreduserende tiltak
 • Koordinering på tvers av fagområder
 • Ivaretakelse av grensesnitt

Kurset er todelt.

Dag 1:

Deltakere som kun ønsker en overordnet innføring i risikostyring i bygge- og anleggsprosjekter kan velge å delta kun på dag 1. 

Typisk målgruppe: byggherrer som delegerer oppgaver til andre aktører.

Dag 2:

Deltakere som ønsker innføring i metodikk og øvelse i risikovurderinger deltar begge dager.

Deltagerne arbeider i grupper med ulike case der de får erfaring i å gjennomføre en risikovurdering med støtte og veiledning av kursholderne. 

Bedriftsinternt kurs

Kurset kan også leveres som bedriftsinterne kurs.