DNVGL.no

Introduksjon til HACCP

​Kurset gir en bred forståelse for mattrygghet og kunnskap om hvordan et HACCP-system tilrettelegger for å identifisere, evaluere og styre farer som kan oppstå under matproduksjon og som er vesentlige for trygg mat.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss her
Fishing boat in artic ocean

Training Information

  • Varighet:

    2 dager

  • Forutsetninger:

    Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus.

Oppsatte kurs

Dato
Dato
Kurset settes opp bedriftsinternt, kontakt oss for nærmere avtale

​Målgruppe 

Kurset passer for ledere, personer med ansvar for trygg mat og kvalitet, laboratoriepersonell og HACCP-medarbeidere. 


Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper for å ha utbytte av kurset, men det er en fordel om man har erfaring fra industrien og kjenner eksisterende systemer og prosesser i egen bedrift.


Innhold

HACCP er en internasjonalt anerkjent metode for å styre risiko i forbindelse med mattrygghet. HACCP-kravet gjelder for alle virksomheter som lagrer, produserer eller selger næringsmidler. Det legges vekt på å vise hvordan bedriftene kan etablere et hensiktsmessig HACCP-system med utgangspunkt i eksisterende styringssystem. 

Temaer i kurset: 

  • Lovkrav og viktige forutsetninger 
  • Roller og team 
  • HACCP – metodikken 
  • Integrering av HACCP i et styringssystem

Kurset vil også kunne danne utgangspunkt for bedriftens BRC- eller ISO 22000-sertifisering. Deltakerne vil etter fullført kurs ha et godt grunnlag for å etablere HACCP-system i egen bedrift og følge opp og utvikle dette.

Bedriftsinternt kurs

Kurset leveres som bedriftsinternt. Ta kontakt med oss så kan vi sammen skreddersy et opplegg som passer for din bedrift.