DNVGL.no

ISO 37001 Antikorrupsjon

Human rights

Høsten 2016 lanseres den nye standarden på antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden fokuserer på design og etterlevelse av et godt antikorrupsjonsprogram. Dette kurset vil gi deg et solid fundament for videre praktisk arbeid med antikorrupsjon.

ISO 37001 er en sertifiserbar standard som gjør virksomheter i stand til å vurdere hvorvidt de opererer i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger. Kurset er et samarbeid med Standard Online.

Mål

Deltakeren skal få oversikt over hva som kreves for å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram som tilfredsstiller kravene i ISO 37001. Som en del av dette vil nasjonale og internasjonale lover og rammeverk gjennomgås.

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

 • Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller antikorrupsjon
 • Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon
 • Ønsker mer kunnskap om egen virksomhets rolle med hensyn til antikorrupsjon
 • Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering

Hovedpunkter

I tillegg til den helhetlige forståelsen av standardens intensjon vil kurset fokusere på krav rundt:
 • Vurdering av risiko og due diligence tiltak
 • Kommunikasjon av antikorrupsjonsprogram internt og eksternt, inkludert tilstrekkelig opplæring av medarbeidere
 • Hvordan etterlevelse av regler og retningslinjer skjer i praksis 
 • Vurdering av forhold knyttet til gaver, relasjonspleie og sponsing
 • Implementering av organisatoriske og tekniske barrierer (finansielle, innkjøp, kontrakter)
 • Varslingskanaler og hvordan hendelser blir fulgt opp og dokumentert
 • Gjennomgang og vurdering av systemets effektivitet, herunder toppledelsens rolle og ansvar

Kursholdere

Kurset blir gjennomført av Jørgen Hanson, tjenesteansvarlig for etikk og antikorrupsjon i DNV GL.

Kjøp av standarden

Standarden (ISO 37001) kan kjøpes til rabattert pris i forkant av kurset. Send en e-post til salg@standard.no for å få rabattkode som gir deg 50% kursrabatt på standarden. Standarden vil bli vannmerket med “KURSEKSEMPLAR”
Standard.no logo

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Coordinator

Kontakt meg

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

Tidspunkt:

Legg til i kalender 2019/09/09 09:00 2019/09/09 18:00 ISO 37001 Antikorrupsjon Høsten 2016 lanseres den nye standarden på antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden fokuserer på design og etterlevelse av et godt antikorrupsjonsprogram. Dette kurset vil gi deg et solid fundament for videre praktisk arbeid med antikorrupsjon.
https://www.dnvgl.no/training/iso-37001-antikorrupsjon-74389
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
Veritasveien 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Varighet:

1 dag

ISO 37001 er en sertifiserbar standard som gjør virksomheter i stand til å vurdere hvorvidt de opererer i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger. Kurset er et samarbeid med Standard Online.

Mål

Deltakeren skal få oversikt over hva som kreves for å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset antikorrupsjonsprogram som tilfredsstiller kravene i ISO 37001. Som en del av dette vil nasjonale og internasjonale lover og rammeverk gjennomgås.

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

 • Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller antikorrupsjon
 • Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden
 • Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon
 • Ønsker mer kunnskap om egen virksomhets rolle med hensyn til antikorrupsjon
 • Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering

Hovedpunkter

I tillegg til den helhetlige forståelsen av standardens intensjon vil kurset fokusere på krav rundt:
 • Vurdering av risiko og due diligence tiltak
 • Kommunikasjon av antikorrupsjonsprogram internt og eksternt, inkludert tilstrekkelig opplæring av medarbeidere
 • Hvordan etterlevelse av regler og retningslinjer skjer i praksis 
 • Vurdering av forhold knyttet til gaver, relasjonspleie og sponsing
 • Implementering av organisatoriske og tekniske barrierer (finansielle, innkjøp, kontrakter)
 • Varslingskanaler og hvordan hendelser blir fulgt opp og dokumentert
 • Gjennomgang og vurdering av systemets effektivitet, herunder toppledelsens rolle og ansvar

Kursholdere

Kurset blir gjennomført av Jørgen Hanson, tjenesteansvarlig for etikk og antikorrupsjon i DNV GL.

Kjøp av standarden

Standarden (ISO 37001) kan kjøpes til rabattert pris i forkant av kurset. Send en e-post til salg@standard.no for å få rabattkode som gir deg 50% kursrabatt på standarden. Standarden vil bli vannmerket med “KURSEKSEMPLAR”
Standard.no logo

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris
Dato
9. september 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-
Dato
25. november 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-