DNVGL.no

Klimaregnskap Scope 1, 2 og 3

​Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap som møter kravene i ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard". Kurset inneholder også en fordypningsdel i Scope 3 utslipp.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Sustainable sourcing services by DNV GL

Training Information

 • Varighet:

  1 dag

 • Når:
  Legg til i kalender 2018/12/18 09:00 2018/12/19 16:00 Klimaregnskap Scope 1, 2 og 3 ​Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap som møter kravene i ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard". Kurset inneholder også en fordypningsdel i Scope 3 utslipp.
  https://www.dnvgl.no/training/klimaregnskap-scope-1-2-og-3--52212
  Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
  Veritasveien 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
18.-19. desember 2018
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
8 990,-

Klimaendringer kan få store følger for ressursbruk, produksjon, økonomisk vekst, livsvilkår og biologisk mangfold. Mange av initiativene for å begrense utslipp av klimagasser er avhengige av at utslipp og reduksjoner blir kvantifisert, overvåket og rapportert på en enhetlig måte. Kravene til et klimaregnskap er nedfelt i standarden ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard" (WBCSD/WRI) (GHG-protokollen).

Målgruppe

Kurset passer for personer som skal utarbeide klimaregnskap for en organisasjon eller virksomhet.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av hensikten med et klimaregnskap og hvilke prinsipper og krav som følger av ISO 14064 del 1 og GHG-protokollen.

 • Innføring og introduksjon til ISO 14064-1 og GHG Protocol
 • Prinsipper for beregning og rapportering av klimagassutslipp
 • Systemavgrensinger
 • Kartlegging av utslippskilder
 • Beregning av utslipp
 • Innsamling av aktivitetsdata og valg av utslippsfaktorer, tips og råd
 • Etablering av basisår
 • Klimarapportering
 • Kvalitetskontroll av klimaregnskap
 • Verifikasjon av klimaregnskap

Det legges opp til både teori, gruppeoppgaver og praktiske eksempler. Ved å delta kan virksomheten få etablert et klimaregnskap som møter standardens krav, samt en unik mulighet til å dele erfaringer og lære av andre bedrifter.

Hva innebærer ISO 14064 del 1?

ISO 14064 del 1 er utviklet for å sette krav til design, utvikling, administrasjon og rapportering av et klimaregnskap. Standarden inkluderer prinsipper og krav til bestemmelse av utslippsgrenser, -kilder og kvantifisering av utslippsmengder, identifisering av en virksomhets spesifikke aksjoner og målsetninger for å redusere klimafotavtrykket. I tillegg stilles det krav og retningslinjer til regnskapets kvalitetssikring, rapportering og verifikasjon.

En virksomhet oppnår flere fordeler ved å utvikle et klimaregnskap i henhold til ISO 14064 del 1 og GHG-protokollen:

 • Forsterket troverdighet, konsistens og gjennomsiktige prosesser for føring og rapportering av klimagassutslipp
 • Økt tillit hos investorer
 • Bedret omdømme
 • Styrket utvikling og implementering av virksomhetens klimastrategi og -målsetninger
 • Muligheter for å følge oppnådde resultater i arbeidet med å redusere utslipp over tid
 • Hjelp til å identifisere klimarelaterte risikoer og forpliktelser
 • En internasjonalt anerkjent metode for klimaregnskap