DNVGL.no

Kompetanseledelse med ISO 10667

Group of young people gathered around an iPad

Gode prosesser hjelper deg med å skape fornøyde medarbeider. Fornøyde medarbeidere bidrar til å styrke bedriftskulturen og skape innovasjon i organisasjoner. Bli kjent med ISO 10667 og skaff deg et fortrinn i kampen om de gode og riktige medarbeiderne.

Ligg et steg foran 

På vårt nye kurs i Kompetanseledelse med ISO 10667 lærer du hvordan gode prosesser og metoder sikrer at du har riktig person på rett plass, kan bidra til å oppnå selskapets mål og bidra til vekst. 


Målgruppe

Kurset passer for ledere på alle nivåer, for deg som rekrutterer, jobber med arbeidslivsundersøkelser og medarbeider- og lederutvikling. Det er svært relevant for ledere og deg som er ansvarlig for eksterne eller interne leverandører av rekrutteringstjenester, organisasjonsutvikling og kurstjenester. 


Innhold

Formålet med kurset er å få innsikt i hvordan ISO 10667, standarden for vurdering av personer i arbeidslivet, bidrar til at du får gode arbeidsprosesser og metoder knyttet til rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling i ditt selskap.
På kurset lærer du hvordan standarden kan brukes til å bygge opp interne prosesser og metoder og hvilke krav som stilles til deg som kunde eller leverandør når du skal følge opp leveranse av disse tjenestene.  


Hovedpunktene i kurset

 • Generelle og standardspesifikke krav til kompetanseledelse
 • ISO 10667, standarden for vurdering av personer i arbeidslivet
  • Mål og hensikt 
  • Krav og anbefalinger til prosedyrer og metoder 
  • Del 1 og del 2 – krav til den som er kunde og leverandør i et avtaleforhold med en intern/ekstern leverandør  
 • Sammenhengen mellom standarden og hvordan du sikrer kvalitet i produkter (arbeidspsyologiske tester) og kvalitet og kompetanse hos personer (DNV GLs standard for rekrutteringspersonell)
 • Sertifisering iht ISO 10667, hva kreves og hvorfor er det en fordel å være sertifisert?

Kurset gjennomføres med forelesning og gruppearbeid. Vi oppfordrer deltakerne til å være aktive og benytte muligheten til å bygge nettverk gjennom kurset.

 Standarden må medbringes til kurset: Norsk Standard, NS-ISO 10667 Levering av vurderingstjenester – Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids - og organisasjonsmessig sammenheng. Del 2.  

ISO 10667 er utviklet av en komité i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og representanter fra rundt 16 land har vært med i arbeidet. Norge har gjennom Standard Norge deltatt aktivt i komiteen. De norske deltakerne vært Norsk Psykologforening, DNV GL og Manpower. Les mer om ISO 10667 her.

Ligg et steg foran 

På vårt nye kurs i Kompetanseledelse med ISO 10667 lærer du hvordan gode prosesser og metoder sikrer at du har riktig person på rett plass, kan bidra til å oppnå selskapets mål og bidra til vekst. 


Målgruppe

Kurset passer for ledere på alle nivåer, for deg som rekrutterer, jobber med arbeidslivsundersøkelser og medarbeider- og lederutvikling. Det er svært relevant for ledere og deg som er ansvarlig for eksterne eller interne leverandører av rekrutteringstjenester, organisasjonsutvikling og kurstjenester. 


Innhold

Formålet med kurset er å få innsikt i hvordan ISO 10667, standarden for vurdering av personer i arbeidslivet, bidrar til at du får gode arbeidsprosesser og metoder knyttet til rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling i ditt selskap.
På kurset lærer du hvordan standarden kan brukes til å bygge opp interne prosesser og metoder og hvilke krav som stilles til deg som kunde eller leverandør når du skal følge opp leveranse av disse tjenestene.  


Hovedpunktene i kurset

 • Generelle og standardspesifikke krav til kompetanseledelse
 • ISO 10667, standarden for vurdering av personer i arbeidslivet
  • Mål og hensikt 
  • Krav og anbefalinger til prosedyrer og metoder 
  • Del 1 og del 2 – krav til den som er kunde og leverandør i et avtaleforhold med en intern/ekstern leverandør  
 • Sammenhengen mellom standarden og hvordan du sikrer kvalitet i produkter (arbeidspsyologiske tester) og kvalitet og kompetanse hos personer (DNV GLs standard for rekrutteringspersonell)
 • Sertifisering iht ISO 10667, hva kreves og hvorfor er det en fordel å være sertifisert?

Kurset gjennomføres med forelesning og gruppearbeid. Vi oppfordrer deltakerne til å være aktive og benytte muligheten til å bygge nettverk gjennom kurset.

 Standarden må medbringes til kurset: Norsk Standard, NS-ISO 10667 Levering av vurderingstjenester – Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids - og organisasjonsmessig sammenheng. Del 2.  

ISO 10667 er utviklet av en komité i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og representanter fra rundt 16 land har vært med i arbeidet. Norge har gjennom Standard Norge deltatt aktivt i komiteen. De norske deltakerne vært Norsk Psykologforening, DNV GL og Manpower. Les mer om ISO 10667 her.