DNVGL.no

Miljøledelse ISO 14001:2015

​Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Energy and environment

Training Information

  • Varighet:

    1 dag

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om miljøledelse og innholdet i standarden for ytre miljø, ISO 14001:2015. Det er ingen krav til forkunnskaper.


Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for miljø og sammenhengen mellom prinsippene i standarden og risikohåndtering av ytre miljø.  


Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav i standarden:

  • Hvordan ISO 14001 passer inn i den store sammenhengen
  • Hvordan et ledelsessystem for ytre miljø kan forbedre din bedrift
  • Syv viktige miljøtemaer som bedrifters kunder er opptatt av
  • Hvordan identifisere risiko
  • Formål og krav - bli kjent med standarden
Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.