DNVGL.no

Praktisk risikovurdering

Hvordan kan du styre og analysere HMS risiko på din arbeidsplass? Skap deg oversikt over hvilke farer og risiko du har gjennom å utføre risikoanalyse, risikovurdering og risikoevaluering i prosjekter og løpende drift.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
illustration image dnvgl.com

Training Information

 • Varighet:

  2 dager

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
27.-28. august 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
9 300,-

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i arbeidsmiljølovgivningen. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer. Videre er kurset meget aktuelt for de som har roller iht byggherreforskriften: byggherre, byggherrens representant, SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU), og entreprenør.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og prosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hvordan en risikoanalyse utføres i alt fra planlegging av prosjekt til gjennomføring av prosjekt og andre større og mindre oppgaver der risikostyring er aktuelt. 

Læringspunkter

 • Definisjon av fare og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Farepåvisning
 • Risikovurdering
 • Risikosammenstilling
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
 • Menneskelige feilhandlinger
 • Samhandling på tvers av selskap

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne. Det blir utlevert prosjektperm og verktøy som kan benyttes når de skal utføre risikoanalyser selv i etterkant av kurset. Kurset bygger på NS5815.

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.