DNVGL.no

Reduksjon og forenkling av ledelsessystemet for bedre måloppnåelse

Kurset gir en innføring i DNV GLs metode for å effektivisere og forenkle ledelsessystemet opp mot bedriftens uttalte målsetninger i hele verdikjeden

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer Lin Jacobsen Hammer
Head of Sections, Training and Person Certification
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

Mange organisasjoner ønsker at deres ledelsessystem i større grad er tilpasset organisasjonens behov og utvikling. Mange opplever at det er lettere å legge til et dokument enn å trekke fra, og en konsekvens er et ledelsessystem som er for omfangsrikt, uoversiktlig og lite helhetlig. I tillegg tar  man tar ofte for lite høyde for organiasjonens eksistrende produksjonssystemer . Dokumentasjonen gir ikke i tilstrekkelig grad føringer på beste praksis, styring av kritiske aktiviteter og samsvar til lover og forskrifter. Ledelsessystemet oppfyller derfor ikke ønsket om god styring og effektivitet.  

Kurset gir en innføring i DNV GLs metode for å fokusere og forenkle ledelsessystemet opp mot bedriftens uttalte målsetninger i hele verdikjeden. Metoden som blir presentert i kurset er i tråd med den neste generasjon ISO standarder og hva som kreves av dokumentert informasjon.


Målgruppe

Passer for personell med ansvar knyttet til utvikling og styring av organisasjonens prosesser og ledelsesssystemer og ledere.


Kurset vektlegger 

 • Samspillet mellom organisasjonstruktur, prosesser, systemer og mennesker for å oppnå de overordnede målsetningene
 • Forenkling basert pårisikovurderinger
 • Kulturelle aspekter med relevans for ledelsessystemet
 
 • Hva er et ledelsessystem og hvordan skal det bidra til å nå bedriftens mål? 
 • Hva kjennetegner helhetlige og effektive ledelsessystemer? 
 • Ledelsessystem før, nå og i fremtiden 
 • Metode for Rightsizing/forenkling av ledelsessystemet 
 • Sentrale punkter for å vedlikeholde ledelsessystemet

  Kurset gjennomføres over en dag og vil ha en praktisk tilnærming. Det vil være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og øvelser.

  Kursholder

  Kursholder Ole Johan Dahl, som har mange års erfaring som leder,konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere ledelsessystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling,målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og er en mye brukt kursholder.