DNVGL.no

Revisjon av HACCP-systemer

Aquaculture Stewardship Councils standards for responsibly farmed seafood

​HACCP-metodikk har blitt et sentralt verktøy for å styre risiko og sikre mattrygghet. Gjennomføring av revisjoner er sentralt for å påvise at HACCP-systemet er utarbeidet i henhold til Codex Alimentarus.

Målgruppe

Kurset passer for personer som deltar i utviklingen av eget HACCP-system eller gjennomfører interne revisjoner eller leverandørrevisjoner.   


Innhold

Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon.


Kurset vektlegger:

 • Kort om HACCP etter Codex Alimentarus
 • Revisjon av HACCP-systemet 
 • Evaluere systemets oppbygging
 • Evaluere fareanalyser og farereduserende tiltak
 • Evaluere forutsetninger og CCP'er
 • Validerings- og verifiseringsaktiviteter
 • Rapportering og oppfølging
Kurset gjennomføres som forelesning og gruppeoppgaver.  Kurset tilbys også som bedriftsinternt kurs - kontakt oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov

Kontakt oss

default image
Randi Lohne Sjursen

Training Specialist

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

2 dager

Forutsetninger:

Det forutsettes grunnleggende kjennskap til HACCP-systemets oppbygging i henhold til Codex Alimentarus.

Målgruppe

Kurset passer for personer som deltar i utviklingen av eget HACCP-system eller gjennomfører interne revisjoner eller leverandørrevisjoner.   


Innhold

Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere en revisjon.


Kurset vektlegger:

 • Kort om HACCP etter Codex Alimentarus
 • Revisjon av HACCP-systemet 
 • Evaluere systemets oppbygging
 • Evaluere fareanalyser og farereduserende tiltak
 • Evaluere forutsetninger og CCP'er
 • Validerings- og verifiseringsaktiviteter
 • Rapportering og oppfølging
Kurset gjennomføres som forelesning og gruppeoppgaver.  Kurset tilbys også som bedriftsinternt kurs - kontakt oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell