DNVGL.no

Revisjonslederkurs – ISO 9001

ISO 20000 1134x300

​Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.

 • ​Målgruppe

 • Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon. Dette er et videregående kurs og det forutsettes kjennskap til ISO 9001:2015 og prinsippene for gjennomføring av revisjon.
 • Innhold

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. 

Kurset gir dybdeinnføring i kravstandarden ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk og revisjonsprosessen: 

 • Prinsippene for kvalitetsstyring 
 • Forstå og tolke ISO 9001:2015 
 • Veiledningsstandardene 
 • Revisjonsstandarden (ISO 19011) 
 • Åpnings- og sluttmøte  
 • Gjennomføring av en revisjon 
 • Rapportering av en revisjon 
 • Håndtering av avvik og korrigerende tiltak 
 • Periodiske revisjoner 

Se etter forbedringsområder og analysere resultatet av revisjonen sett i lys av bedriftens mål 

Revisors rolle, generell adferd, intervju- og spørsmålsteknikk


Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser. Materiellet er på engelsk, men det foreleses på norsk. Eksamen er på norsk. 

Standarden må medbringes på kurset.

IRCA QMS Lead Auditor training

Dersom kurs under sertifiseringsregimet til IRCA (International Register of Certificated Auditors) ønskes, tilbys de i følgende land:

Sverige

​Danmark

Kontakt oss

default image
Randi Lohne Sjursen

Training Specialist

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Tidspunkt:

Legg til i kalender 2019/12/02 09:00 2019/12/06 18:00 Revisjonslederkurs – ISO 9001 ​Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.
https://www.dnvgl.no/training/revisjonslederkurs-iso-9001-52170
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
Stavanger false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Varighet:

5 dager

Forutsetninger:

Dette kurset er et videregående kurs og det forventes at deltakerne kjenner til kravsstandarden ISO 9001 fra før samt har vært deltakende i en systemrevisjon (f.eks. internrevisjon) tidligere.

Deltakeravgift:

17 500,-

 • ​Målgruppe

 • Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon. Dette er et videregående kurs og det forutsettes kjennskap til ISO 9001:2015 og prinsippene for gjennomføring av revisjon.
 • Innhold

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. 

Kurset gir dybdeinnføring i kravstandarden ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk og revisjonsprosessen: 

 • Prinsippene for kvalitetsstyring 
 • Forstå og tolke ISO 9001:2015 
 • Veiledningsstandardene 
 • Revisjonsstandarden (ISO 19011) 
 • Åpnings- og sluttmøte  
 • Gjennomføring av en revisjon 
 • Rapportering av en revisjon 
 • Håndtering av avvik og korrigerende tiltak 
 • Periodiske revisjoner 

Se etter forbedringsområder og analysere resultatet av revisjonen sett i lys av bedriftens mål 

Revisors rolle, generell adferd, intervju- og spørsmålsteknikk


Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser. Materiellet er på engelsk, men det foreleses på norsk. Eksamen er på norsk. 

Standarden må medbringes på kurset.

IRCA QMS Lead Auditor training

Dersom kurs under sertifiseringsregimet til IRCA (International Register of Certificated Auditors) ønskes, tilbys de i følgende land:

Sverige

​Danmark

Available dates and venues

DATES VENUE REGISTER BY COURSE FEE ADDITIONAL INFORMATION
DATES
2. desember - 6. desember 2019
VENUE
Stavanger
REGISTER BY
COURSE FEE
17 500,-
ADDITIONAL INFORMATION
DATES
20. januar - 24. januar 2020
VENUE
Oslo
REGISTER BY
COURSE FEE
17 500,-
ADDITIONAL INFORMATION
DATES
30. mars 2020
VENUE
Stavanger
REGISTER BY
COURSE FEE
17 500,-
ADDITIONAL INFORMATION
DATES
31. august - 4. september 2020
VENUE
Oslo
REGISTER BY
COURSE FEE
17 500,-
ADDITIONAL INFORMATION
DATES
12. oktober - 16. oktober 2020
VENUE
Bergen
REGISTER BY
COURSE FEE
17 500,-
ADDITIONAL INFORMATION
DATES
30. november - 4. desember 2020
VENUE
Stavanger
REGISTER BY
COURSE FEE
17 500,-
ADDITIONAL INFORMATION

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell