DNVGL.no

Revisjonslederkurs – ISO 9001

​Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
ISO 20000 1134x300

Training Information

 • Varighet:

  5 dager

 • Forutsetninger:

  Dette kurset er et videregående kurs og det forventes at deltakerne kjenner til kravsstandarden ISO 9001 fra før samt har vært deltakende i en systemrevisjon (f.eks. internrevisjon) tidligere.

 • Når:
  Legg til i kalender 2019/05/20 09:00 2019/05/24 16:00 Revisjonslederkurs – ISO 9001 ​Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.
  https://www.dnvgl.no/training/revisjonslederkurs-iso-9001-52170
  Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
20.-24. mai 2019
Sted
Stavanger
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
17 500,-
Dato
2.-6. september 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
17 500,-
Dato
21.-25. oktober 2019
Sted
Bergen
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
17 500,-
Dato
2.-6. desember 2019
Sted
Stavanger
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
17 500,-

​Målgruppe


Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon. Dette er et videregående kurs og det forutsettes kjennskap til ISO 9001:2015 og prinsippene for gjennomføring av revisjon.

Innhold

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. 

Kurset gir dybdeinnføring i kravstandarden ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk og revisjonsprosessen:

 • Prinsippene for kvalitetsstyring 
 • Forstå og tolke ISO 9001:2015
 • Veiledningsstandardene
 • Revisjonsstandarden (ISO 19011)
 • Åpnings- og sluttmøte 
 • Gjennomføring av en revisjon
 • Rapportering av en revisjon
 • Håndtering av avvik og korrigerende tiltak
 • Periodiske revisjoner
 • Se etter forbedringsområder og analysere resultatet av revisjonen sett i lys av bedriftens mål
 • Revisors rolle, generell adferd, intervju- og spørsmålsteknikk

Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser. Materiellet er på engelsk, men det foreleses på norsk. Eksamen er på norsk. 

Standarden må medbringes på kurset.

IRCA QMS Lead Auditor training

Dersom kurs under sertifiseringsregimet til IRCA (International Register of Certificated Auditors) ønskes, tilbys de i følgende land:

Sverige

​Danmark