DNVGL.no

Risiko og risikostyring i ISO standarder

I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
ISO 22301

Training Information

 • Varighet:

  1 dag

 • Når:
  Legg til i kalender 2017/10/20 09:00 2017/10/20 16:00 Risiko og risikostyring i ISO standarder I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner.
  https://www.dnvgl.no/training/risiko-og-risikostyring-i-iso-standarder-52186
  Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
  Veritasveien 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
7. juni 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik 
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-
Dato
23. september 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-
Dato
9. desember 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-

De nye ISO standardene inkluderer nå organisasjonens behov for risikostyring for å oppnå bedriftenes hensikt og mål.

​I ledelseslitteratur og organisasjoner omtales risikostyring som begrep og metode stadig oftere innen et økende antall områder (finansiell, miljø, helse og omdømme- risiko).  I en mer sammensatt og global verden er det et behov for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner. 

Den nye utgaven av ISO 9001 kvalitetsstyring (publisert i september 2015), har tatt opp i seg organisasjonens behov for risikostyring for å oppnå bedriftenes hensikt og mål. Selv om standarden henviser til risiko og risikostyring, setter den ikke krav til en spesifikk fremgangsmåte, men vi vil gjennom dette nyutviklede kurset dekke de ulike kravene satt til risikostyring og reflektere over ulike risikometoder og verktøy som kan benyttes. Fra de mer omfangsrike risikoverktøy for mer komplekse problemstillinger, til de veldig enkle når dette er mest hensiktsmessig.

Mål 

Deltakerne skal forstå hvordan risikostyring kan hjelpe dem til å gjennomføre og arbeide med risikoanalyser av sitt styringssystem og sine prosesser iht ISO standardenes krav.

Målgruppe

Alle som jobber med styringssystemer og prosesser i bedrifter som ønsker å være eller bli ISO sertifisert.

Innhold

I kurset bruker vi endringene i ISO 9001 og ISO 14001 standardene som et bakteppe og for å kunne være konkret og ha gode eksempler. Vi har utarbeidet en kursbedrift som vil bli brukt som eksempel gjennom hele kurset, hvor vi vil presentere de utfordringer bedriften har og hvordan man kan benytte ulike metoder for risikostyring for å prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i kursbedriften.

Hovedpunkter:

 • Kravene til risiko og risikostyring i ISO 9001:2015
 • Metoder og verktøy for risikostyring
 • Gjennomgang av prinsippene i ISO 31000
 • Hvordan risikohåndtering kan påvirke mål og resultater
 • Forskjellen på kvantitative og kvalitative metoder
 • Suksesskriterier for vellykket implementering av risikostyring
 • Praktiske eksempler og øvelse i risikostyring

Kursdeltakerne vi få

 • God forståelse av kravene til risiko og risikostyring i ISO 9001:2015
 • Kjennskap til grunnleggende konsepter og metoder (ISO 31000)
 • Forstå hvordan risikohåndtering kan påvirke beslutninger og resultater
 • Erfaring med å gjennomføre risikokartlegging og analyse

Kurset vil ha en praktisk tilnærming og være en kombinasjon av teori, diskusjon, eksempler og øvelser. 

Kurset gir en innføring til risikostyring i henhold til kravene i ISO 9001. For mer fordypning i risikostyring og risikoanalyse, anbefaler vi kurset "Innføring i analyse og styring av risiko".