DNVGL.no

Risikoanalyse ved UiB - metoder og anvendelser

​DNV GL og Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr våren 2017 studiet Risikoanalyse - metoder og anvendelse. Kurset gir en introduksjon i hvordan man kan forebygge ulykker og avgrense skadeomfanget dersom ulykken først er ute.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
ISO 14001

Training Information

  • Varighet:

    8 kursdager

Ved bestått eksamen gir kurset 10 studiepoeng på universitetsnivå.

Innhold

Kurset introduserer en metodikk for å finne frem til tiltak som mest effektivt reduserer risikoen for ulykker og avgrenser skadeomfanget dersom ulykken først har skjedd. Kurset tar for seg sentrale prinsipper og begrep innenfor risikoanalyse knyttet til uønskede hendelser som kan føre til tap av liv og/eller skade på materiell og miljø. Det blir lagt vekt på opplæring i metoder for beregning og vurdering av risiko basert på erfaring fra den konsulentvirksomheten som DNV GL driver med på dette feltet.

Kurset er basert på samlinger, selvstudium og semesteroppgave. 8 kursdager fordelt på fire samlinger i Bergen i perioden fra uke 5 til uke 14. 

For mer informasjon og påmelding

Kurset er et samarbeid med DNV GL og Universitetet i Bergen. Studiet har emnekode PTEK251-F.

Les mer om kursinnholdet og meld deg på her