DNVGL.no

Sikker jobbanalyse (SJA-kurs)

​SJA-metoden er et kartleggingsverktøy som identifiserer risiko forbundet med en konkret oppgave eller aktivitet. Lær hvordan verktøyet kan hjelpe til med å utforme, konstruere og opprettholde sikre prosedyrer og utstyr.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
Informasjonssikkerhet

Training Information

 • Varighet:

  1 dag

 • Forutsetninger:

  Kurset bygger på OLFs retningslinjer

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
Dato
10. oktober 2019
Sted
Veritasveien 1, Høvik
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4 990,-

​Målgruppe

Ledere eller personer som er ansvarlig for oppgaver og aktiviteter som kan medføre risiko. Kurset er også aktuelt for SHA-koordinator i utførelsesfasen og entreprenør for å ha tilstrekkelig kunnskap for å følge opp og utføre SJA.  


Formål

Formålet med kurset er å gi deltagerne en praktisk og lettfattelig tilnærming i SJA. En enkel innføring i risikotenking gir forståelse av hva som kjennetegner en god SJA. 


Læringspunkter


Grunnleggende definisjon og forståelse av fare og risiko. SJA versus risikovurdering, innføring i risikotenking:

 • Aktiviteter
 • Farepåvisning, risikoelementer
 • Konsekvens og sannsynlighet
 • Risikoreduserende tiltak
 • Menneskelige feilhandlinger

Stegene i SJA-prosessen:

 • Behov for SJA
 • Organisering av SJA
 • Metode og bruk
 • Planlegging, forberedelse og gjennomføring
 • Anbefalinger og godkjenning
 • Gjennomføring av jobben
 • Oppsummering og læring
Kurset gjennomføres med en blanding av teori, praksis og eksempler. Det legges vekt på å engasjere deltakerne gjennom øvelser, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltakerne får utlevert prosjektperm og verktøy som kan benyttes når de skal utføre risikovurderinger selv i etterkant av kurset. Kurset bygger på OLFs retningslinjer.


Bedriftsinternt

Kurset gjennomføres også som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss ved interesse.