DNVGL.no

Sikkert arbeidsmiljø i havbruksnæringen

Inspecting the fish farm 1134x300

Arbeidsmiljøloven setter flere krav til havbruksnæringens risikostyring. Risiko skal kartlegges, håndteres og det skal gjøres kontinuerlig vurdering av arbeidstakerens arbeidsmiljø.

I dette kurset får du innføring i- og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å sikre mennesker, miljø og verdier. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med å følge opp og sikre arbeidsmiljøet i din bedrift , eller som ønsker en systematisk tilnærming til styring av risiko. Kurset passer for personer som skal utføre risikovurdering/ROS-analyser, og er tilpasset både toppledere, mellomledere og medarbeidere. 

Læringsmål

Du vil få innblikk i- og øve deg på ulike måter å gjennomføre en risikovurdering på. Du vil lære hvordan en systematisk tilnærming til risikoarbeidet hjelper deg å bidra til tryggere arbeidsmiljø for dine medarbeidere og kolleger. Innholdet vil være knyttet til risikostyringsprosessen i ISO 31000 og krav gitt i NS5814.

Innhold

Kurset dekker grunnleggende konsepter, metoder og verktøy for å utføre ROS-analyser, hvordan risiko kan påvirke mål og hvordan man kan håndtere og redusere risiko. 

 • Gjennomgang av prinsippene for risikostyring (ISO 31000)
 • Metoder og verktøy for risikostyring
 • Hvordan risikohåndtering kan påvirke mål og resultater
 • Forskjellen på kvantitative og kvalitative metoder
 • Suksesskriterier for vellykket implementering av risikostyring
 • Praktiske eksempler og øvelse i risikostyring

Kursdeltakerne vil få kjennskap til:

 • Prosesser og metoder for å skape et sikkert arbeidsmiljø
 • Grunnleggende konsepter og risikoanalysemetoder (ISO 31000/NS5814)
 • Hvordan risikohåndtering kan påvirke beslutninger og resultater
 • Hvordan risikokartlegging og analyse kan gjennomføres
 • Hvordan implementere effektivt sikkerhetsarbeid i alle ledd av virksomheten

 

I dette kurset får du innføring i- og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å sikre mennesker, miljø og verdier. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med å følge opp og sikre arbeidsmiljøet i din bedrift , eller som ønsker en systematisk tilnærming til styring av risiko. Kurset passer for personer som skal utføre risikovurdering/ROS-analyser, og er tilpasset både toppledere, mellomledere og medarbeidere. 

Læringsmål

Du vil få innblikk i- og øve deg på ulike måter å gjennomføre en risikovurdering på. Du vil lære hvordan en systematisk tilnærming til risikoarbeidet hjelper deg å bidra til tryggere arbeidsmiljø for dine medarbeidere og kolleger. Innholdet vil være knyttet til risikostyringsprosessen i ISO 31000 og krav gitt i NS5814.

Innhold

Kurset dekker grunnleggende konsepter, metoder og verktøy for å utføre ROS-analyser, hvordan risiko kan påvirke mål og hvordan man kan håndtere og redusere risiko. 

 • Gjennomgang av prinsippene for risikostyring (ISO 31000)
 • Metoder og verktøy for risikostyring
 • Hvordan risikohåndtering kan påvirke mål og resultater
 • Forskjellen på kvantitative og kvalitative metoder
 • Suksesskriterier for vellykket implementering av risikostyring
 • Praktiske eksempler og øvelse i risikostyring

Kursdeltakerne vil få kjennskap til:

 • Prosesser og metoder for å skape et sikkert arbeidsmiljø
 • Grunnleggende konsepter og risikoanalysemetoder (ISO 31000/NS5814)
 • Hvordan risikohåndtering kan påvirke beslutninger og resultater
 • Hvordan risikokartlegging og analyse kan gjennomføres
 • Hvordan implementere effektivt sikkerhetsarbeid i alle ledd av virksomheten

 

Oppsatte kurs

Dato Sted Tidspunkt Pris
Dato
24. oktober 2017
Sted
DNV GLs kontor på Marineholmen, Bergen
Tidspunkt
09:00-16:00
Pris
4.900,-