DNVGL.no

Strategisk risikostyring

Climbing gear

Kurset gir en innføring i hvordan dere kan styre risiko på ulike nivåer og områder i hele virksomheten. Tilnærmingen er en helhetlig integrasjon av mål, handlingsplaner, prosesser, risiko (trusler og muligheter) og rapportering.

Vi har mange mål, men vet vi hvilke som er våre risikomål og er risikoappetitten definert? Ser vi på både interne og eksterne risikoer og har vi både et operasjonelt og strategisk fokus? Har vi et system for å aggregere og prioritere risiko til toppledelsen? Ser vi på både oppsiden og nedsiden? Vi har mange handlingsplaner, risikotiltak og forbedringsaktiviteter, hvordan kobler vi disse sammen og lykkes med å følge de opp i en hektisk hverdag?

Kjenner du deg igjen i situasjonen?

Vårt kurs i strategisk og helhetlig risikostyring hjelper deg å se sammenhengene og systematisere aktivitetene dine, slik at du får en bedre hverdag og gode verktøy til å styre risikoene. 

Innhold:

Kurset gir en generell innføring i virksomhetsstyring: visjon, prosesser, ledelsessystem og resultater, og har fokus på:
 • Mål, strategi og resultatoppfølging (eksempel fra balansert målstyring)
 • Innføring i risiko og risikostyring: identifisere muligheter og trusler til ulike mål
 • Helhetlig prosess for styring av virksomhetens risiko (både oppside og nedside) på alle nivåer og områder
 • Implementering og forankring i virksomheten

Kurset vektlegger:

 • Begrepene risikostyring og målstyring
 • Sammenheng mellom strategi, målhierarki og risikomål
 • Sammenheng mellom risikostyring, målstyring og virksomhetens resultater
 • Risikoinformasjon i beslutninger og styring av virksomheten
 • Implementering av risikobasert virksomhetsstyring


Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl, som har mange års erfaring som leder og konsulent erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere strategier, organisasjoner og styringssystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling og målstyring, risikostyring, optimale prosesser og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og er en mye brukt kursholder.

Målgruppe

Passer for ledere og personell med ansvar knyttet til risikostyring og utvikling og styring av virksomhetens forretnings-prosesser og styringssystemer.

Vi har mange mål, men vet vi hvilke som er våre risikomål og er risikoappetitten definert? Ser vi på både interne og eksterne risikoer og har vi både et operasjonelt og strategisk fokus? Har vi et system for å aggregere og prioritere risiko til toppledelsen? Ser vi på både oppsiden og nedsiden? Vi har mange handlingsplaner, risikotiltak og forbedringsaktiviteter, hvordan kobler vi disse sammen og lykkes med å følge de opp i en hektisk hverdag?

Kjenner du deg igjen i situasjonen?

Vårt kurs i strategisk og helhetlig risikostyring hjelper deg å se sammenhengene og systematisere aktivitetene dine, slik at du får en bedre hverdag og gode verktøy til å styre risikoene. 

Innhold:

Kurset gir en generell innføring i virksomhetsstyring: visjon, prosesser, ledelsessystem og resultater, og har fokus på:
 • Mål, strategi og resultatoppfølging (eksempel fra balansert målstyring)
 • Innføring i risiko og risikostyring: identifisere muligheter og trusler til ulike mål
 • Helhetlig prosess for styring av virksomhetens risiko (både oppside og nedside) på alle nivåer og områder
 • Implementering og forankring i virksomheten

Kurset vektlegger:

 • Begrepene risikostyring og målstyring
 • Sammenheng mellom strategi, målhierarki og risikomål
 • Sammenheng mellom risikostyring, målstyring og virksomhetens resultater
 • Risikoinformasjon i beslutninger og styring av virksomheten
 • Implementering av risikobasert virksomhetsstyring


Kursholder

Kursholder Ole Johan Dahl, som har mange års erfaring som leder og konsulent erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle og implementere strategier, organisasjoner og styringssystemer. Han har støttet en rekke ledergrupper med strategiutvikling og målstyring, risikostyring, optimale prosesser og kontinuerlig forbedring. Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og er en mye brukt kursholder.

Målgruppe

Passer for ledere og personell med ansvar knyttet til risikostyring og utvikling og styring av virksomhetens forretnings-prosesser og styringssystemer.