DNVGL.no

Vårt kurstilbud

Informasjonssikkerhet kommer stadig høyere opp på agendaen og i vår region tilbyr vi kurs i standarden for informasjonssikkerhet – ISO 27001 og kurs for deg som skal reviderer internt etter standarden.

Kontakt oss

Lin Jacobsen Hammer Lin Jacobsen Hammer
Head of Sections, Training and Person Certification

Ønsker du å bestille et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss her
SHARE:
PRINT:
ISO 27001

Training Information

Her kan du lese mer om kursene vi tilbyr i regionen:

I Norge tilbyr vi disse kursene som bedriftsinterne, ta kontakt med oss så kan vi sammen sette opp et kurs som er tilpasset deres behov.