DNVGL.no

Vurdering av klimarisiko

Klimaet vårt er i fare og vi blir alle påvirket i større eller mindre grad. Klimaendringenes påvirkninger på selskapers risikoporteføljer er derfor en av konsekvensene det vil bli svært viktig å rette fokus mot i fremtiden.

Kontakt oss

Marianne Pettersson
Training Coordinator

Ønsker du å delta?

Meld deg på her
SHARE:
PRINT:
Responsible Supply Chain Process Certification by DNV GL

Training Information

 • Varighet:

  1/2 dag

 • Forutsetninger:

  Ingen

Oppsatte kurs

Dato
Sted
Tidspunkt
Pris
For å vurdere en virksomhets klimarisiko må flere risikoer vurderes slik at man får et helhetlig bilde som inkluderer risiko relatert til regulativer, teknologi, marked og omdømme.


Målgruppe

Dette er et praktisk kurs som vil være nyttig for ledere og personer med ansvar for foretakets samfunnsansvar i alle sektorer, både offentlig og privat. Kurset er også nyttig for personer med interesse for og perspektiver på sannsynlighet og konsekvens av klimarisiko. 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi en helhetlig forståelse av formålet med en risikovurdering på klima og metoder for å gjennomføre en slik vurdering.  

På kurset dekker vi følgende temaer: 

 • Innføring og introduksjon til klimarisiko 
 • Screening - når er det nødvendig å foreta en detaljert klimarisikovurdering? 
 • Vurderingsmetodikk i forhold til hva du vurderer (eiersiden, prosjekt, selskap eller portfolio) 
 • Styring og håndtering av klimarelatert risiko 
 • Klimaforandring, hvordan identifisere og karakterisere påvirkningen 
 • Identifisere og kartlegge om klimarisikoen er regulatorisk-, teknologisk-, markeds - eller omdømmerelatert
 • Kvantitativ og kvalitativ vurdering av klimarisiko (inkludert forventet økonomisk tap) 
 • Rapportering av klimarisiko 

Kurset blir gjennomført med foredrag, gruppeoppgaver og praktiske eksempler. 

Ved å delta kan virksomheten få etablert en konkret og systematisk metodikk for å gjennomføre klimarisikovurderinger av sin virksomhet eller prosjekter, samt en unik mulighet til å dele erfaringer og lære av andre bedrifter.